Işık Hızını Geçmek Neden İmkansız?

Yapılan araştırmalara göre şimdiye kadar ışıktan daha hızlı hareket eden hiçbir şeye rastlanmamış. Peki günümüzde sınırları zorlayacak bu kadar çok gelişme yaşanırken ışık hızını geçmek neden böylesine imkansız?


öncelikle einstein ne dedi zamanında e=mc^2 yani madde, enerjinin sıkıştırılmış halidir. bunu anladıysak 2. aşamaya geçelim.


hızlanan cismin kinetik enerjisi artar, 1. maddede belirttiğimiz gibi enerji=kütledir, yani hızlanan cismin kinetik enerjisinin artması kütlesinin artmasına sebep olur.


newton fiziği bize f=ma der. yani cismin kütlesi ne kadar az ise o cisme ivme kazandırmak o kadar kolaydır.


cisim ışık hızına doğru yaklaştıkça kütlesi artar ve onu hareket ettirmek için gereken enerji de logaritmik olarak artar.


cisimlerin kütlesi olmasa idi gene f=ma formülünden görebileceğimiz gibi herhangi bir kuvvet uygulanmadan cisimlerin sonsuz hıza ulaşması gerekirdi. fakat gerçekte böyle olmuyor, kütlesi olmayan fotonlar ışık hızında hareket edebiliyor buradan evrende bir limit hız olduğu sonucuna varabiliyoruz, ışık hızı.


kütlesi olmayan cisimlerin ulaşabileceği maksimum hız ışık hızı ise kütlesi olan cisimler bu hıza asla erişemez, kütlesi olan bir cismin hızını ışık hızının %99,999... gibi 100 milyar hanesine kadar hızlandırabiliriz, yani ışık hızı ile arasındaki farkı ölçemeyeceğimiz kadar bile hızlandırabiliriz fakat kütlesi olan bir cismi asla ama asla ışık hızında hareket ettiremeyiz. 

çünkü ışık hızına çıkmak için gereken enerji gereksinimi sonsuzdur.

ayrıca aramızda hala "bir karedelik veya solucan deliği yardımı ile ışık hızını geçmek" hayalinde olan insanlar görüyorum. 

arkadaşlar hızın matematiksel ifadesi : dx/dt'dir.

buradaki d'ler oraya laf olsun diye konulmadı, lim t->0 a giderken bu işlemler yapılır. yani solucan deliğinden geçerek falan evrenin başka bi köşesine ışınlansanız bile bu sadece konumda yaptığınız bi atlama sayesinde olucaktır, hızınız gene ışık hızını geçemez. hız anlık konum değişimidir, solucan deliğinden geçerek olsa olsa ortalama hızınız ışık hızını geçer. anlık hızınız asla ışık hızını geçemez.