İskandinav Ülkelerine Bir Grup Kuzey Avrupa Ülkesinin Daha Eklenmiş Hali: Nordik Ülkeleri

İskandinav ülkeleri; İsveç, Danirmarka ve Norveç'ten oluşan bölgeyi temsil ediyor. Bu ülkelerin yanına bir grup daha Kuzey Avrupa ülkesinin eklenmesiyle oluşan topluluk ise Nordik Ülkeleri olan yeni bir grubu oluşturuyor.


bu toplululuk; danimarka, finlandiya, izlanda, norveç, isveç, aland adaları, faroe adaları ve grönland'ın üyeleri olduğu, üye ülkelerinin bakanları arasında işbirliğini amaçlayan, ekonomik veya askeri bir amacı olmayan birlik/konsey. çalışma dili şu an itibariyle isveççedir fakat baltık ülkelerinin (özellikle estonya'nın) olası konseye katılma arzularından dolayı ingilizceyle değiştirilmesi çabaları sürdürülmektedir.

bayrakları da aynı bunların:

konseyin en büyük abisi elbette isveç'tir. ekonomik olarak ve yaşam standardı olarak genelde en yüksek puanı o alır (artık değişiyor galiba). ve çok uzun dönemler diğer iskandinav ülkelerini kendi egemenliği altında barındırmıştır.

yanıbaşında norveç bulunur. bu rock sever, gizemli ülke avrupa birliği'ne üye olmamayı seçmiştir.bu balıkçı milletin güneyinde, zengin danimarka yer alır. kriterleriyle ünlü başkentinin yanında birçok ilginç özelliği bünyesinde barındırır. 

bu viking kökenli üç ülke iskandinavya'nın üç asli unsurunu oluşturur. ancak yoğun politik, ekonomik ilişkiler ve aynı coğrafyada yer almalarından dolayı - finlandiya ve direk aynı kökenden geldikleri için izlanda da bu konseye dahildir.

bahsi geçen alan, faroe ve grönland adaları ana ülkelere bağlı özerk topraklardır.
konsey ülkeleri her sene yaşam standartlarının yüksekliğiyle tavanda, rüşvet ve yolsuzluk oranındaki düşüklükle de tabanda yer alır.kıskançlıktan çatlayarak kutluyoruz kendilerini!

Yüksek Yaşam Standartlarıyla Nam Salan İki İskandinav Ülkesi İsveç ve Norveç Arasındaki Farklar