İskandinavların da Sıkıntılar Yaşayabileceğini Gösteren 1988 Norveç Ekonomik Krizi

1988-1992 yılları arasında Norveç'te sağlam bir ekonomik kriz yaşanmış.
İskandinavların da Sıkıntılar Yaşayabileceğini Gösteren 1988 Norveç Ekonomik Krizi

kapitalizmin iyi ve sağlıklı işleyebileceğine ilişkin örnek olarak gösterilen iskandinav ülkelerinde de işsizlik ve resesyon görülebileceğine dair ilginç bir olaydır 1988 norveç ekonomik krizi. (1988-1992 norveç bankacılık krizi)

1985 yılında petrol fiyatlarının dünya genelinde düşme eğilimine girmesi sonucunda norveç para birimi kron değer yitirmeye başlamıştır. söz konusu değer düşüşü aslında ekonominin genelinde hissedilen durgunluğun bir sonucu olarak ortaya çıkmış olup, hükümet piyasaları canlandırmak için liberal önlemlere yönelmiş ve finans sistemindeki regülasyonları kaldırma yoluna gitmiştir. böylece kredi kullanımı ülke genelinde hızla artmıştır. ancak kullanılan krediler üretken yatırımlara aynı ölçüde yönelmediğinden ve toplam mal ve hizmet talebinde daralma yaşandığından belli bir noktadan sonra kredi borçluları ödemelerinde güçlükler yaşamaya başlamış ve sonunda özellikle küçük bankalar tahsilat yapamadıkları için iflas etmeye başlamıştır. iflas eden bankaların yanı sıra büyük bankalar birleşme yoluna giderek mali durumlarını güçlendirmeye çalışmışlardır.

resesyona giren ekonomiye merkez bankasının açık piyasa işlemleri yoluyla yaptığı müdahaleler ve halkın vergileri ile yapılan finansal kurtarma operasyonları sonucunda dört yılın ardından ekonomik işleyiş normale dönebilmiştir.

not: söz konusu dönemde norveç'in 4,2 milyon nüfusu ve 100 yıllık petrolü vardı.

Hep Güzelliklerinden Bahsedilen Norveç'in Kötü Tarafları