İstemsiz Hareketlerin veya Seslerin Kalıcı Tiklere Dönüştüğü Zor Hastalık: Tourette Sendromu

Kişilerin istemeden tekrar tekrar yaptığı hızlı hareketler veya sesler içeren tiklerle görülen kalıtsal bir rahatsızlık Tourette Sendromu. En sık görülen tikler ise göz kırpma, öksürme, boğaz temizleme, burun çekme, hayvan sesleri çıkarma...
İstemsiz Hareketlerin veya Seslerin Kalıcı Tiklere Dönüştüğü Zor Hastalık: Tourette Sendromu

çocuklarda görülebilecek olan devamlı olarak başını sallama veya saçlarını arkaya alma, devamlı olarak burnunu çekme, kuş sesleri gibi sesler çıkarma gibi garip hareketler aslında turet sendromu denilen bir hastalık için başlıca belirtiler olabilir. beyindeki bu bozukluk nedeniyle bedensel hareketlerde düzensizlik olur. turet sendromu; binlerce kişiyi etkilemektedir. hastalar bazı hereketleri tekrar tekrar yapmakta ve kendi kontrolleri dışında
birtakım sesler çıkarmaktadırlar.

belirtileri nelerdir ?

tekrarlanan hareketlerin bazılarına “tik” denir. gözleri kırpıştırmak, omuz silkmek, baş sallamak, yüzün seyirmesi ve devamlı tekrarlanan bedensel hareketler bunlara örnek olarak gösterilebilir. turet sendromu hastaları bazen başkalarının yaptığı hareketleri de devamlı tekrarlayıp dururlar, hastaların çıkardıkları sesler arasında burun çekmek, kuru kuru
öksürerek boğazı temizlemek, öksürmek, hırıldamak bağırmak ve haykırmak gibi sesler sayılabilir. bazı hastalar ise gerek kendi söyledikleri gerekse başkalarının söylediği bazı sözcükleri devamlı olarak tekrar ederler. hatta kasıtlı olmayarak bazı ayıp ve karşısındakini küçültücü sözleri de devamlı olarak kullanırlar.

hastaların karşılaştığı zorluklar nelerdir ?

turet sendromu gerek hastalar gerekse aileleri için çok üzüntü verici bir hastalıktır. işin kötüsü halk arasında genellikle bu hastalığın ne olduğu pek bilinmediğinden hastalara akıl hastası veya terbiyesiz kişiler gözü ile bakılır. tabii hastalar ne terbiyesiz kişilerdir ne de akıllarından zorları vardır. turet sendromu olan bazı kişiler kendilerine uyuşturucu kullanan kişi  gözüyle bakıldığından film seyretmeye gittikleri sinemalardan ve yemek yemeye gittikleri restoranlardan atılmaktadır. turet sendromu hastaları tiklerini ve sözlerini kontrol elmeye çalıştıkça iş daha da kötüleşmektedir. hastalar için gündelik basit işleri bile yapmak zordur, turet sendromu hastası olan bazı çocuklar okulda öğretmenleri tarafından yaramaz ve huzur bozucu çocuklar olarak bilinmektedir. bu nedenle öğretmenlerin ve okul danışmanlarının bu konuda daha uyanık olmaları için eğitilmeleri gereklidir. bununla birlikte, bazı aileler turet sendromlu çocuklarını durumlarından endişe ettikleri ve yardım için nereye
başvuracaklarını bilmedikleri için etraftan kaçırıp saklamaktadır.

Tourette Sendromuna sahip olanlar yaşadıklarını anlatıyor:

tedavi edilebilir mi ?

bugüne kadar turet sendromu’nun tedavisi bulunmuş değildir. bazı
hastaların durumları ilaçlarla kontrol altına alınarak normal bir yaşam
sürmeleri mümkün olmaktadır. hastaların devamlı yaptıkları hareketler ve
çıkardıkları sesler genellikle stres ve heyecanlanma gibi duygulara bir tepki
olarak görüldüğünden stres kontrolü ve gevşeme egzersizleri yararlı
olabilmektedir.