Japonya Dışında En Çok Japon'un Yaşadığı Yer Neden Brezilya?

2014 verilerine göre Brezilya'da 1.5 milyonun üzerinde Japon yaşıyor. Peki nasıl oldu da bu kadar Japon, başka bir ülkede bir araya geldi?
Japonya Dışında En Çok Japon'un Yaşadığı Yer Neden Brezilya?

günümüzde japonya dışında en fazla japonun yaşadığı yer brezilya. brezilya, coğrafya ve istatistik enstitüsüne göre (ibge); 2014 senesinde brezilya'da yaşayan japon sayısı 1,5 milyon civarında. bunlar kahve tarlalarında çalışmak üzere giden göçmen işçiler. peki neden japonlar?

19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl başlarında brezilya, dünyanın en önemli kahve üreticisi. ciddi bir tarım işçisi ihtiyacı var. o zamana kadar bu sorun afrikalı kölelerle çözülmüşken, 1850'de afrikalı köle temini durunca, brezilya hükümeti avrupalı işçilere yönelmiş. bu dönemde en yoğun göç italya'dan olmuş. düşük ücret, uzun çalışma süresi ve kötü muamele sebebi ile italyan hükümeti bu işçi göçünü sınırlamış. avrupalı işçi akışının da kesilmesi ile 1908'de ilk japon işçiler brezilya'ya varmış. burada 1907'de japon feodalizminin çöküşü ve daha iyi bir hayat arayışı en önemli etken.


göç patlaması ise birinci dünya savaşı ile olmuş. bu dönemde çabuk para kazanıp, ülkesine dönme hayali kuran japonlar için büyük hayal kırıklığı yaşanmış. köle çalıştırma zihniyetinden kurtulamayan brezilyalı işveren, japon işçilerin kabusu olmuş. bu dönemde, japon ve brezilya toplumu arasında kız alıp kız verme durumu hoş karşılanmamış. japon topluluğu kendi okullarını kurmuş ve çocuklarına japonca eğitim vermişler, tabi ciddi asimilasyon çalışmaları da olmamış değil. zaman içerisinde, işçi olarak gittikleri brezilya'da japonlar da toprak sahibi olmuşlar ve daha çok çilek, çay ve pirinç üretimine başlamışlar.


her gidişin tabii ki bir dönüşü oluyor. 1980 ve sonrasında japon ekonomik atılımıyla, japonya'da artan işçi ihtiyacı, öncelikle tayland, tayvan, pakistan gibi ülkelerden kaçak işçi göçünü tetiklemiş. japon hükümeti de daha kolay entegre olacakları düşüncesi ile brezilyalı japonlara 90'ların başında çalışma izni vermeye başlamış. aynı dönemde brezilya'daki ekonomik ve politik karışıklık ise bu geri göçü hızlandırmış. japonya'ya geri dönen bu japonlara bir isim verilmiş: dekasegi. dekasegilerin işi ise belliymiş; japon vatandaşlarının yapmak istemediği, zor, pis ve tehlikeli işler.


daha kolay entegre olacakları düşünülmüş olsa da ne japon halkı dekasegileri kendinden saymış, ne de bu brezilya asıllı japonlar topluma uyum sağlamış. özellikle kendi aralarında portekizce konuşan, kullandıkları japonca toplum tarafından hor görülen ve anlaşılmayan bu grup, japon toplumundan zamanla izole olmuş. 

bu topluluğun yaşadığı bir soruna örnek olarak: (bkz: fushügaku) (bkz: dekasegi)