Kadın ve Erkeğin Yanına Eklenen Üç Yeni Cinsiyet: Merm, Ferm ve Herm

Cinsiyet çalışmaları profesörü Anne Fausto-Sterling'e göre erkek ve kadın haricinde üç cinsiyet daha mevcut: Merm, Ferm ve Herm. Neyin nesi olduklarını bir öğrenelim.

anne fausto-sterling isimli biyoloji ve cinsiyet çalışmaları yürüten bir profesöre göre "kadın" ve "erkek" dışında 3 cinsiyet daha vardır ve toplamda insan ırkı 5 farklı biyolojik cinsiyete sahiptir:

fausto-sterling, beş cinsiyet içeren alternatif bir cinsiyet modeli göz önünde bulundurularak bir düşünce deneyi ortaya koydu. bunlar; erkek, kadın, merm, ferm ve herm:


merm: testisleri ve bazı kadın cinsel organları olan ancak yumurtalıkları olmayan insanlardır.

ferm: yumurtalıkları ve bazı erkek cinsel organları olanlar ancak testisleri olmayan insanlardır.

herm: hem testis hem de yumurtalık ile doğan insanlardır.

Anne Fausto-Sterling

çoğu interseksüel insan gerçek biyolojik cinsiyetinin farkında değildir çünkü mevcut düzende görev yapan doktorlar, interseksüel doğan bebeklerin cinsiyetini yeniden belirler. bu tür bebekler cerrahi olarak değiştirilir ve hormonal tedaviler uygulanır, böylece erkek veya kadın olmak üzere iki "kültürel" kategoriden birine sığarlar.

İnterseksüel: Hem erkeksi hem de kadınsı cinsiyet özelliklerine sahip olan insanların durumunu belirtir.

şu anki düzende cinsiyet belirleme genellikle kromozomal değildir, daha ziyade cinsel organın sonunda normal görünmesine (sadece vulva, sadece penis) dayanır. genellikle ebeveynler çocuklarına ne olduğu hakkında tam olarak bilgilendirilmez.

bugün dünyada yaşayan milyonlarca genetik olarak kadın olmasına rağmen erkek cinsel organa sahip olduğundan dolayı xx erkek ve genetik olarak erkek olmasına rağmen kadın cinsel organa sahip olduğundan dolayı xy kadın vardır.

kaynaklar: wiki, baltimore sun, amnesty