Kadınlar Vücutlarının Belirli Bölümlerini Sosyal Ortamlarda Neden Göstermek İsterler?

Sözlük yazarı ''limon kimyon zorro'', konuya bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşmış.
Kadınlar Vücutlarının Belirli Bölümlerini Sosyal Ortamlarda Neden Göstermek İsterler?
iStock.com


çünkü kadın ve erkek maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi piramidinde değindiği üzere birlikte olma seks yapma ihtiyacı içindedir. peki neden kadın seks yapmak için bedeninin belirli bölümlerini sergileme yoluna gider. çünkü sağlıklı bir insan ortaya çıkarmak için sağlıklı iki insan bir araya gelmelidir. sağlıklı olmanın belirli kriterleri vardır. kalça yani leğen kemiği boyutu, meme boyutu, ten rengi, tenin esnekliği, boy, kilo bu göstergelerden bazılarıdır. sağlıklı bir nesil üretmek için sağlıklı, doğurgan bir kadın ile güçlü, kaynaklara ulaşabilen erkekler birlikte olmalıdır. alfa erkeğin spermleri, sağlıklı doğurgan kadının yumurtası ile birleşip yeni nesli inşa etmelidir.

alfa erkeğe ulaşmak için kontrol edilebilir bir erkek kitlesinin ilgisi çekilmelidir. tek tek analiz yapmak uzun zaman alacağından önce tüm erkekler merkezdeki kadının çevresinde toplanmalı ondan sonra aralarından en güçlü adayın spermleri alınmalıdır. bu yöntem diğer bütün yöntemlerden daha hızlı ve verimlidir. ayrıca yaratacağı rekabet adayların sınanması için de iyi bir test ortamı yaratacaktır.


peki neden iki insan birlikte olma ihtiyacı içindedir, maslow bu tespiti neden yapmıştır, neden ürüyoruz?

bilinen evrende takip edilebildiğimiz bir kaç düzenli çizgi var bunlardan en barizi canlılığın sürekliliği üzerine. yani canlılar birbirlerine hem genetik olarak hem de fiziken bağlılar. birbiri ardına dizili boncuklar gibi zamanda ileri yönlü hareket ediyorlar. bunun bir planın görünen yüzü olarak algılanması mümkün olduğu gibi sadece bir sonraki sürecin de içinde olmak ihtiyacı olarak algılanması da mümkün. yani bizler birey olarak değil ama canlı olarak sonsuza ulaşma güdüsüyle varız. kuşlar böcekler timsahlar insanlar ortak bir amaçla evrenin inorganik malzemelerini organik canlı yığınlarına dönüştürüyoruz. sonsuza uzanmak.


neden sonsuza uzanmak istiyoruz?

işte burası deneylendirilmeye anlamlandırılmaya muhtaç kısım. bizim insan olarak biriktirebildiğimiz sistemli bilginin tükenmeye başladığı yer burası. bundan sonra ancak varsayımlarla hareket edebiliriz. canlının sonsuza uzanma ihtiyacı neden kaynaklanmaktadır bilmiyoruz. ancak eylemsizliği biyolojik düzeyde algılamak isteyen benim gibi pek çok insan şunu söyleyebilir. her varlık olduğu formu koruma eğilimindedir. daha iyi daha mükemmel daha uyumlu olmasından değil sadece o formu sürdürmek daha pratik olduğu için. ancak şartlardaki değişikliğin oluşturduğu baskı arttıkça bu direnç kırılır yepyeni bir form bu kırılmadan doğar. eskisi rafa kaldırılır.

canlılık şu an için evrenle uyumlu ve sahip olduğumuz formdur. bunu sürdürmek istemek benim anladığım ve uydurduğum "biyofiziksel" dünya için şimdilik doğrudur. gelecekte canlılık evrene yük olmaya başlarsa kurallar değişir, canlılığı sürdürme eğilimi kaybolur, tüm canlılar üremek için harcadıkları enerjiyi giderek kısar, sperm ve yumurta sayısı azalır, seks arzusu yaratan hormonlar kana daha az karışır ve sonunda kadınlar mevsime göre giyinip ona göre davranırlar.

evren yepyeni bir form ile maddeyi estetiği ve zamanı bir sonraki adıma taşımaya devam eder.
hepinize kökten düşünmeyle dolu yarınlar diliyorum.