Kadınların Değil, Erkeklerin Peçe Taktığı İlginç Afrika Topluluğu: Tuaregler

Afrika'da; Burkina Faso, Cezayir, Libya, Mali ve Nijer arasında geniş bir alanda yaşayan ve Berberi dillerinden birini konuşan Tuareg'ler hakkında merak edilenler.
Kadınların Değil, Erkeklerin Peçe Taktığı İlginç Afrika Topluluğu: Tuaregler
iStock

tuareg'ler, sahara çölü'nün güneylerinde yaşayan, berberi kabilelerinden biridir. yüzyıllar boyunca tuareg'ler doğayla iç içe, göçebe bir yaşam tarzını benimsemişlerdir. ayrıca afrika ve akdeniz'i birleştiren kervan yollarının geçtiği bölgelerdir buraları. göçebelik, hareket etme özgürlüğü tuareg'lerin yaşamlarında her zaman vazgeçilmez bir unsur olmuş. 


19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde fransız kolonizmiyle tanışan tuareg'ler, fransızların her tarafa saldır, böl ve parçala taktiklerine karşı sert bir direniş göstermişlerdir. yeni fransız lordları tarafından uygulanan vergiler, bölgesel kısıtlamalar ve pek çok diğer cezai uygulamalar, kolonyalizmin sona erip bağımsız bir rejimin kurulumuna kadar süregelmiştir. bugün tuareg'ler; mali, nijer, cezayir, moritanya ve libya'da, atalarının yaşadığı yerlerde varlıklarını sürdürmeye devam ediyorlar.


1963 yılında mali hükümetinin izlediği politika sonucu tuareg isyanı meydana gelmiş, sonrasında pek çoğu cezayir ve diğer ülkelere doğru göç etmek zorunda kalmıştır. bunu izleyen yıllarda yetişen yeni nesil, köklerinden biraz kopuk, günlük kararsız ekonomik yaşam içerisinde bir anda kendini buluvermiştir. 


1973 yıllarından itibaren kendini göstermeye başlayan bu yeni nesil, fransızca kökenli ve işsiz güçsüz kimse anlamına gelen chomeur kelimesinden türetilmiş olan ashoumar veya ishoumar (çoğul) olarak adlandırılmıştır. mali sınırları içerisinde yaşayan bu nesilin getirdiği yeni yaklaşımlarla birlikte 2000 yılı içerisinde mali hükümetiyle bazı politik anlaşmalar yapılması mümkün olabilmiş ve birtakım haklar kazanılmıştır.

tuareg'lerde yetişkin erkekler; kadınların, yabancıların ve evlilik yoluyla akraba oldukları kişilerin yanında mavi bir peçe takıyorlar. tuareg'lerle bir çalışma yapan fotoğrafçı henrietta butler, neden erkeklerin örtündüğünü sorunca “kadınlar güzeldir, onların yüzünü görmek isteriz” yanıtını almış. 

tuaregler'in yaşamına bakıldığında soyun anneden geldiği anaerkil bir topluluk, adeta şaman amazon müslüman ortak yapımı denebilir. enteresan ve özgünlüklerini koruması gereken bir topluluk.

Suyun Altında 13 Dakika Kalabilen İnanılmaz Deniz Çingeneleri: Bajau Kabilesi