Karanlık Bir Çağı Sanata Kavuşturarak İtalyan Rönesansını Başlatan Floransalı Aile: Mediciler

Medici ailesi, sıradan bir aileyken zaman içinde İtalya'nın en zengin ve saygın ailelerinden biri haline gelmiş. Bu zenginliğin hakkını sanata yaptığı yatırımlarla veren Medici ailesi bir çağın seyrini de değiştirmiş.
Karanlık Bir Çağı Sanata Kavuşturarak İtalyan Rönesansını Başlatan Floransalı Aile: Mediciler
Medici Ailesi Reisleri


medici ailesi, rönesans'ın başlangıcında büyük rol oynamış ve onu yönlendirmiş florentine aile.

13. yüzyılda mütevazı bir şekilde ticarete başlayan ailenin soyadının, ilaç ticareti yapmalarından geldiği söylenir. ailenin talihi ise medici bankası'nı kuran giovanni di bicci de medici ile dönmüştü. bu noktadan sonra mediciler bir hanedana dönüşürken; medici bankası ise kralları finanse eden, avrupa'nın en saygın çok-uluslu bankalarından biri haline geldi.

Medici Bankasının kurucusu Giovanni di Bicci de' Medici


giovanni'nin oğlu cosimo de' medici ise politika ile ilgilenmeyen babasının aksine, 1434'te gran maestro olarak, floransa'nın gayriresmi hükümdarı oldu. yönetimindeki floransa refaha ulaşırken, ailede sanata ilk kez yatırım yaparak şehrin rönesans'ın merkezi haline gelmesini sağladı. konstantinopolis'den kitaplar getirterek avrupa'nın en büyük kütüphanesini oluştururken, donatello ve brunelleschi gibi büyük sanatçıları finanse ederek david heykeli ve duomo'nun kubbesini yaptırdı. cosimo'ya ölümünde roma imparatorlarına verilen pater patriae ünvanı verildi.

leonardo da vinci, michelangelo ve boticelli gibi dehaları destekleyeren oğlu lorenzo de' medici'nin ise bizim için daha büyük önemi var. 

o tarihlerde kendisi floransa'nın tiranı iken, hızla yükselmekte olan osmanlı imparatorluğu'nun başında fatih sultan mehmed vardı. hırslı bir politikacı olan lorenzo, fatih'in italya'yı da fethetmeyi planladığını biliyordu. bu yüzden ön yüzünde fatih, arkasında ise kendisinin bulunduğu madalyonlar bastırttı. eğer fatih'in ömrü yetse idi, muhtemelen roma imparatorluğu topraklarını birleştirirken italya valiliğini de medicilere verecekti.

Lorenzo de' Medici

ilk floransa dükü alessandro de' medici'den itibaren bu görev monarşik hale geldi ve oğlu cosimo i de' medici ile toskana grandüklüğüne genişledi. cosimo'nun karısı, medicilerin batan rakip ailesi pitti ailesinin sarayı palazzo pitti'yi satın alırken, kendisi de uffizi galerisini inşa ettirdi. aile 1743'te ölen son üyesi anna maria luisa de' medici'ye kadar nüfuzunu korudu.

sanatın koruyucuları olarak bilinen medicilerin motivasyonu büyük bir ihtimalle rönesans'ın yaygın düşüncesi olarak bilinen "bu hayatı bir kere yaşıyoruz, öyleyse onu daha güzel kılmak için elimizden geleni yapmalıyız" idi. bunu da gelmiş geçmiş en güzel resim, heykel ve yapıtların ortaya çıkmasında büyük rol oynayarak başardılar.

medici ailesi bildiğimiz italyan bir banker aile. floransada yaşadıkları dönemde "sanatın ve sanatçının dostu mediciler" olarak nam salmışlar. onların günahları boyunlarına belki kara para aklamak için belki de diğer ailelere nispet olsun diye ressam, heykeltıraş, müzisyen kim varsa kol kanat germişler.

şimdi bu mediciler michalengeloyu çağırıp "micha, pek bir yentenekli bulduk seni. bize şöyle ortaya güzel bir davud heykeli yap bahçeye koyalım havamız olsun, parası neyse veririz" diyerek sanat eserleri yaptırınca diğer aileler de buldukları sanatçıları çağırıp "medicilerin heykeli varsa bizim de keman konçertomuz olsun" diyerek yarışa girmişler.


bu yarış sonucunda rönesans dediğimiz güzellik ortaya çıkmış.

işte iş dünyası, pazarlama, yönetim vs için yaban ellerde medici effect diye adlandırılan medici etkisinin temeli bu davranış biçimi. yani ne diyor, sanat ve iş dünyası bir arada olursa her ikisi için yaratıcılık ve kalıcılık ortaya çıkar.

sanata destek veren eczacıbaşı ailesi mediciler gibi unutulmaz olur, destek verdiği sanatçılar da sanatlarından başka bir şey için kaygı duymayacaklarından daha üretken olurlar. kurumun sanata verdiği destek aynı zamanda imajını parlatır. ayrıca işinizi bir sanat eseri gibi ele alırsanız yenilikçi ve farklı olabilirsiniz. diğer taraftan bir sanatçı için de eninde sonunda, yeni bir sanat eseri yaratabilmek için maddi bir kazanç zorunludur. demek ki neymiş, ortaya koyduğun sanat eserinin maddi bir karşılığının olması yani hem sanat eseri hem ticari eser olması gerekiyormuş. demek ki her sanatçının aynı zamanda ticari zekaya sahip olması yaşaması için önemli.

her iş adamının da işinde yaratıcı olabilmek için sanatçı duyarlığına sahip olması şart.