Kardaşev Ölçeğindeki Tip-1 Medeniyet Seviyesine Ne Zaman Yükselebiliriz?

Medeniyetleri enerji tüketimine göre sınıflandıran Kardaşev ölçeğine göre henüz tip-1 sınıfında bile değiliz. İşte bunun nasıl olabileceğini önce ölçeği, sonra da popüler kültürdeki örneklerini sıralayarak anlatan derin bir yazı.
Kardaşev Ölçeğindeki Tip-1 Medeniyet Seviyesine Ne Zaman Yükselebiliriz?

kardaşev ölçeği, ilk olarak 1964 yılında sovyet astronom nikolay kardaşev tarafından ileri sürülmüş ve uygarlıkların teknolojik gelişimlerini, iletişim kurma doğrultusunda kullanabilecekleri enerji miktarına göre ölçen bir yöntemdir.

ölçek tip i, ii ve iii olarak üç ayrı kategoriye sahiptir:

tip i uygarlık, komşu yıldızından gezegenine ulaşan kullanılabilir enerjiyi kullanma ve depolama yetisine sahiptir,

tip ii uygarlık, yıldızındaki bütün enerjiyi kullanabilme yetisine sahiptir.

tip iii uygarlığın ise içinde bulunduğu galaksinin tümü ölçeğinde enerji kontrolü bulunmaktadır.


kardaşev ölçeğine, önerildiği zamandan beri daha geniş güç seviyelerinden (tip 0, iv ve v) çeşitli eklemeler önerilmiştir.

tip iv, ve tip v kardaşev dereceleri: ölçeğe yapılan eklemelerde tüm evreni kontrol eden tip iv medeniyetler ve paralel evrenleri kontrol eden tip v medeniyetlerdir. (tip iv medeniyet ve ilerisi güncel bilimsel anlayışın sınırlarının dışındadır bu yüzden mümkün olmayabilir)
bu eklemeler ayrıca tip 0 medeniyetleri de kapsar.

film, dizi ve kitaplarda kardashev ölçeği örnekleri

tip i uygarlığı: nükleer füzyon enerjisinin enerji kaynağı haline geldiği total recall ve insan bilincinin vücuttan ayrıldığı altered carbon serisinde görmek mümkün.


tip ii uygarlığının en bilinen örneği star trek birleşik gezegenler federasyonu'dur.

klingonlar, romulanlar, borg ve diğerleri de tip ii'ye girer. federasyonun teknolojisi, bir yıldızın enerjisini doğrudan kullanabilecek, gemileri ışık hızının birçok katı hızda ilerletebilecek ve hatta yarı kontrollü zaman yolculuğunu gerçekleştirebilecek kadar gelişmiştir.


predator filmindeki yautja ırkı tip 2,0'ye,


otostopçunun galaksi rehberi kitabında hayata, evrene ve her şeye nihai cevabı bulmakla görevlendirilmiş bilgisayar yaratan hiper zeki ırk tip 2.2'ye,


aynı kitaptaki vogon ırkı tip 2.6'ya ulaşmıştır.


marvel çizgi romanlarındaki galactus, tip 3.3'e,


kendi evrenlerini yaratabilen beyonder tip 3.5'e,


one above all ise neredeyse tip 4'e ulaşmıştır.


semavi dinlerdeki tanrı tasvirleri ise tip iv, ve tip v tanımındadır. fakat böyle bir medeniyet bizim uzay & zaman algımızın çok üzerinde olacağı için algılamamız veya anlayabilmemiz imkansızdır.

1970'lerde insanlık 10 terawatt ya da 10 trilyon watt kadar güç tüketmekteydi. bu bizi, kardaşev formülüne göre tip 0.7 yapmaktaydı. günümüzdeki 17.7 terawatt üzerinden hesaplayacak olursak, medeniyetimiz şu anda 0.725 seviyesine yükselmiştir.

tip-1 medeniyet'e ne kadar sürede ulaşabiliriz?

0.1 zeka potansiyeli olan bir türün ortaya çıkışı. ilk aletlerin keşfi ve kullanımı.

0.2 gezici & avcı toplayıcılar geniş alanlara yayılır. ateş ve tekerleğin icadı. ilkel tarım ve takas sistemlerinin kullanımı kabileler bir araya geldikçe ortaya çıkıyor.

0.3 yazının icadı. ilk büyük yapılar. eksik de olsa ilk astronomik bilgiler

0.4 ticaret ekonomileri, piyasa ekonomileri ve demokrasi denemeleri. okyanuslar tahta gemilerle geçiliyor. ilk teleskoplar, pusula, mıknatıs, matbaa, depolama ve tahılın seri üretimi. imparatorluklar, rakip imparatorluklar üzerinde ekonomik hakimiyet sağlamak amacıyla, kültürel, etnik veya coğrafi olarak yetki alanları içindeki insanlar üzerindeki kontrollerini genişletir. bu dönemin sonunda sanayi devrimiyle ilk buhar motorları ortaya çıkar.

0.5 tüm vatandaşlara oy hakkı veren demokrasiler. herkese eğitim hakkı. adalet önünde eşitlik. bilimin patlaması, yanmalı motorlar, seri üretilen kara ve hava araçları. bilgisayar devrimi ve ilgili teknolojiler ortaya çıkıyor. serbest piyasalar ortaya çıkıyor.

0.6 varsa, gezegenin uydularına mürettebatlı inişler dahil, ilkel uzay yolculuğu. bilgisayarlar ağa bağlıdır ve transistör minyatürleştirmesi ve entegre devre kartları sayesinde seri üretilir. nükleer güç geliştirilir. nakit paradan banka hesapları ve kredi kartlarına geçiş. kurumsal yapıların ve makine mühendisliğinin yükselişi.

0.7 mevcut medeniyetimiz. gen haritası. canlıları kopyalama. küresel ağ & internet. ilk parçacık hızlandırıcıları. elektronik paralar ile dijital veri devrimi. nanoteknoloji. yakındaki gezegenlere ve uydulara doğru başlayan uzay uçuşları. uzaya gönderilen teleskoplar. nükleer füzyon, fosil yakıt ve kömür santrallerinin yerini alacak, küresel yenilenebilir temiz enerji kaynakları.

0.8 insan üstünde uygulanan genetik mühendisliği. diğer gök cisimleri üzerindeki ilk kalıcı üsler. yaygın kuantum bilgisayarlar. karanlık madde ve karanlık enerjinin keşfi. nükleer füzyon birincil enerji kaynağı haline gelir. minyatür nesnelerin yakındaki yıldızlara gönderilmesi. bu dönemin sonunda teknoloji yardımıyla insanın fiziksel ve zihinsel olarak üst seviyelere taşınması. insan bilincinin vücuttan ayrılması.

0.9 potansiyel hava durumu manipülasyonları dahil küresel iklim kontrolü. deprem gibi tüm doğa olaylarının kontrolü. tek dünya devleti. güneş sistemi etrafındaki üsler ve asteroitlerden gelen malzemelerin kullanılması. ilk uzay gemilerini yakındaki yıldızlara göndermek.

ünlü teorik fizikçi michio kaku, 100-200 yıl içinde dünyanın bir şehir devletine dönüşeceği ve tip-1 medeniyet olacağımızı öngörüyor. tip-1 medeniyet olabilmek için erişmemiz gereken düzey olan 10 katrilyon watt, şu anki enerji tüketimimizden 550 kat daha fazla. fosil yakıttan tamamen vazgeçilip, rüzgarların, volkanların, yıldırımların, depremlerin, gelgitlerin ve hatta dünyaya ulaşan güneşin enerjisi bile kullanıldığında bu yeterli olmayacaktır.
buna ulaşmanın tek yolu, füzyon enerjisidir. (bkz: füzyon reaktörü)

https://kardashev.fandom.com/wiki/type_0
https://futurism.com/…civilizations-in-our-universe
http://www.trek.fm/…ns-in-star-trek-and-beyond.html
https://medium.com/…le-types-ii-and-iii-d9184edb9c5