Katrilyonlarca Yıl Sonra Ortaya Çıkacağı Düşünülen Bir Varlık Hipotezi: Boltzmann Beyni

Ünlü fizikçi Ludwig Boltzmann'ın yıllar önce ortaya attığı bu hipotez, oldukça ilgi çekici. Kısaca ne olduğuna göz atıyoruz.
Katrilyonlarca Yıl Sonra Ortaya Çıkacağı Düşünülen Bir Varlık Hipotezi: Boltzmann Beyni
iStock

astrofizik, parçacık fiziği ve levha hareketlerinden yola çıkarak yapılan öngörülere göre bundan katrilyon yıllar sonra bütün evrendeki maddeler kara delikler tarafından yutulduktan sonra yeniden big bang benzeri bir büyük patlama gerçekleşecek. 

bu büyük patlamadan ve kaostan hemen önce ise bilinçli, self-aware (varlığının farkında olan) bir boltzmann beyni ortaya çıkacak. pekala bu yeterince zeki ve bilinç sahibi boltzmann beyni big bang'i gerçekleştiriyor olabilecek. o zaman geçmişte meydana gelen big bang'den önce de böyle bir boltzmann beyni ortaya çıkmış ve big bang'i gerçekleştirmiş olabilir. ve bu "beyin" tüm evreni yaratandır. şüphesiz ki o doğmamış, doğrulmamıştır. yeterli süre geçtikten ve şartlar müsait hale geldikten sonra kendiliğinden ortaya çıkmış self-aware bir bilinçtir.

wikipedia'da hakkında okuduğum şu giriş paragrafı beni benden alan teorik/felsefi antite:

""the boltzmann brains concept is often stated as a physical paradox. (ıt has also been called the "boltzmann babies paradox".[2]) the paradox states that if one considers the probability of our current situation as self-aware entities embedded in an organized environment, versus the probability of stand-alone self-aware entities existing in a featureless thermodynamic "soup", then the latter should be vastly more probable than the former.""

çok güzel, çok ilginç. ancak bu tanımın birkaç adım ötesi mevcut.

efendim öncelikle buradaki tartışma, boltzmann beyinlerinin bizim üzerimizde etkilerinin ne olup olamayacağı değil. hele ki boltzmann beyinlerinin tanrısal nitelikleri üzerine bir tartışma hiç değil. insanın varoluşuna dair önemli bir problem söz konusu boltzmann paradoksuyla alakalı:

"biz, kendimizin birer boltzmann beyni olmadığımızdan nasıl emin olabiliriz?" sorusu çok kritik bir çıkmaz oluşturuyor. çünkü bizim çok düşük bir entropi seviyesi içerisinde düşünen ve algılayan varlıklar olarak evrilmemizin ihtimali; olması çok daha muhtemel olduğu üzere kaosun, entropinin ortasında boltzmann beyni olarak ortaya çıkıvermemizden çok daha düşük bir ihtimal. (entropi düzeyinin yüksek olduğu bir kaos halinin neden çok daha muhtemel olduğunu annlamak için bkz.termodinamiğin ikinci yasası)


yani hiçliğin ortasında yüzen bir beyin olma ihtimalimiz aslında dünya üzerindeki akıllı organizmalar olmamızdan daha muhtemel, ve bunun hiçbir şekilde de farkında olmamız mümkün değil. boltzmann beyni önermesinin bir paradoks olarak ele alınmasının sebebi de bu işte.

bu paradoksu çözmeye çalışanlar genel olarak kuantum dalgalanmalarının sonuçlarının daha iyi anlaşılması ve analiz edilmesinin gereği üzerine uğraşıp didiniyorlar ve diyorlar ki, "boltzmann beyni kaos ortamındaki kuantum dalgalanmaları hadisesinin yanlış okunması sonucu ortaya atılan bir paradokstur". ancak bu paradoksu geniş kabul bulan şekliyle çözebilen henüz olmadı.

Diğerlerine Kıyasla Türklerin İngilizce Konusundaki Endişesi Yersiz mi?