Kendi Sesimiz Bir Kayıttan Dinlediğimizde Bize Neden Farklı Gelir?

Kendi sesinizi bir ses veya video kaydından dinlediğinizde bir şaşkınlık yaşamış, ''bu benim sesim mi ya'' diye düşünmüş olabilirsiniz. İşte bu durumun bilimsel açıklaması.
Kendi Sesimiz Bir Kayıttan Dinlediğimizde Bize Neden Farklı Gelir?

bir sesi duymak için, sesi oluşturan titreşimlerin, sırasıyla kulak zarımızı, kulak zarımızın arkasındaki örs, çekiç, üzengi adı verilen küçük kemikleri ve salyangoz denen yapının içinde bulunan sıvıyı titreştirmesi gerekir. bu sıvıdaki titreşimi algılayan tüylü hücreler de sesi sinir yoluyla beynimize iletir ve duyma gerçekleşir.

dışarıdan gelen bir sesi duyarken ses, kulağımıza sadece hava yoluyla girer. ancak kendi sesimizi duyarken ses; kulağımıza hem hava yoluyla, hem de kafamızın içindeki kemik ve dokuları titreştirerek gelir. hem hava, hem kemiklerimiz yoluyla gelen titreşim salyangoz sıvısını sadece havayla gelen titreşimden daha farklı titreştirir ve sesimizi normalde olduğundan farklı duyarız. çünkü ses her maddede farklı frekans ve hızda iletilir.