Kimi Zaman Çölde, Kimi Zaman Şehir Merkezindeki Bir Asfaltta Gördüğümüz Seraplar Nasıl Oluşur?

Hayatınızda hiç çöle gitmemişseniz bile sıcak bir asfaltın üzerinde su birikintilerine benzer şeyler görmüşsünüzdür. Nedenini hiç merak ettiniz mi?
Kimi Zaman Çölde, Kimi Zaman Şehir Merkezindeki Bir Asfaltta Gördüğümüz Seraplar Nasıl Oluşur?
iStock.com


atmosferin homojen olmayan seviyelerinden geçen ışığın kırılmasından kaynaklanan optik illüzyonlara verilen isim. 

iStock.com


uzak olan nesnelerin garip şekillerde görünmesi, olduğundan yüksek veya basık görünmesi veya ters duruyor gibi görünmesi serapa birer örnektir. serap olayı daha çok sıcak iklimlerde, aşırı şekilde ısınmış yerlerde ve özellikle kumla kaplı yüzeylerde yani çöllerde gözlenir. aynı olayları bir şehir merkezinin ortasındaki bir caddede de görmek olasıdır. 

iStock.com


iki tür serap vardır: alt (inferior) ve üst (superior). 

alt serap türüne örnek, kişinin çölde su birikintisi görmesi veya ıslak bir karayolunda giden şoförün yolda adam görmesi gibi gerçekte olmayan görüntülerdir. 

iStock.com


üst serapa örnek ise
uzaktaki ağaç, gemi, dağ veya bina gibi nesnelerin tersine duruyor gibi görünmesidir. çoklu serap yani 'fata morgana' ise daha çok su yüzeylerinde görülen, kırılma indisleri birbirinden farklı hava tabakalarının üst üste gelmesiyle farklı kırılmaların kaynaklık ettiği, objelerin, ters, yatay dikey boyut karışması, olduğundan iri görünme gibi şekillerde algılandığı karmaşık bir seraptır.