Kimilerince Faiz Lobisi Olarak Adlandırılan Tarihi Finans Bölgesi: The Square Mile

Zaman zaman faiz lobisi şeklinde de adlandırılan bu Londra Bölgesi, kimilerince dünyayı hala yönetmeye devam eden yer.
Kimilerince Faiz Lobisi Olarak Adlandırılan Tarihi Finans Bölgesi: The Square Mile

Nedir?

londra'nın göbeğindeki 2.9 km²'lik finans ve iş merkezi. avrupa'nın en yoğun para akışı burdandır; dünya sıralamasında da manhattan'dan sonra 2 numaradır burası. 

dünya finans piyasasının kalbidir, devlet içinde devlet gibidir. özel bir şirket tarafından yönetilen şehir içinde şehirdir. yıllardır özellikle 3. dünya ülkelerinin ve dünyanın her yerinden kara paranın off shore hesaplar üzerinden aklandığı; servet transferinin batıya aktarıldığı ve kimsenin buna karışmadığı garip bir finans sistemin merkezidir.

yüzölçümüne göre dünyanın en güçlü özerk bölgesidir dersek yanılmayız sanırım.

abd'yi 80'li ve 90'lı yıllarda yöneten irade günümüzde de halen burada konuşlanmaktadır. ancak hatırlanacağı üzere 2000'lerin başları bambaşka gelişmelere sahne oldu ve abd'de yönetimi elinde bulunduran irade post modern bir darbe ile el değiştirdi. bu paradigma değişiminin sancılarını ülkemiz 10 yıllık bir gecikmeyle yaşamaktadır.

Detaylandıralım

“mayor and commonalty and citizens of the city of london” nedir; bilir misiniz? kısaca london city veya the city... veya küçük bir alanı kapladığı için the square mile da denir.

londra’da 2.6 kilometrekarelik alanı kaplayan, dünyanın en eski ve halen devam eden yerel hükümeti’dir. bayrağı ve kendi “anayasası” vardır; ingiliz kanunlarından muaftır. burası ingiltere’nin bir parçası değil; egemen bir finans devletidir. yani vatikan nasıl katolik dininin merkezi ise, burası da paranın merkezidir. bankaların çokluğu nedeniyle dünyanın en zengin alanı kabul edilir. örneğin; abd’nin 500 büyük şirketinin dörtte üçünün ve tüm büyük bankalarının burada şubesi bulunmaktadır. dünyada günlük faiz oranını burası belirler.

ayrıca burası küresel offshore finans merkezi’dir. cayman adaları gibi ingiltere tarafından kontrol edilen 14 deniz aşırı bölge bu iş için kullanılır. işin dış halkasında ise, hong kong, singapur, bahama adaları, dubai, irlanda vardır. iç halkada kraliyet kolonileri, jersey, guernsey, isle of man bulunur. buralarda gizlilik içinde; vergi kaçırılır; kara para aklanır ve varlıklar için depolama yapılır... kaynak: soner yalçın

Tarihi

city of london... tarihi roma dönemi yerleşkesi olan londonium'a dek uzanan ve anglosaksonların ve normanların roma döneminden gelen hakları kutsal görüp koruduğu ve bir şekilde kendi yönetimlerinden özerk kıldığı şehir, ki william the conqueror tarafından hazırlatılan doomsday book tüm ingiltere'yi kapsamasına rağmen the city dışarıda bırakılmıştır. nedense bu haklar şehir büyüdükçe duvarlarla çevrili the city'den taşarak gelişen diğer görece yeni londra semtleri için gerekli görülmemiş; böylece the city of london ve london diye iki ayrı şehir ortaya çıkmıştır.

the city of london'ı kuran yasal bir kayıt mevcut değildir, ilk kayıt william the conqueror zamanından kalan ve şehrin anglosakson krallarından kalan hak ve imtiyazlarını teyit eden kayıtlardır.