Kimseye İlişmeden 700 Yıl Yaşayan, Kafası Rahat Bavandid Hanedanlığı

Bavandid Hanedanlığı (İng: Bavand Dynasty), çoğu günümüz insanının devlet kursa işleteceği türden apolitik bir hanedanlık.

"devlet kurunca ben" dedirten: bavandid hanedanlığı

bavandidler, 651 yılında hazar denizi'nin güney kıyısıyla elburz dağları arasında kalan aşağıda görebileceğiniz daracık yere adeta "durun az sıkışayım" dercesine yerleşmiş ve 1349'a kadar, yani 700 yıl hüküm sürmüşler (fikir vermesi açısından osmanlı imparatorluğu'nun ömrü 600 yıldır).


peki bu 700 yıl içinde bölgede neler olmuş?

sasani imparatorluğu yıkılmış.
müslüman araplar iran'ı ele geçirmiş.
emeviler afganistan'a kadar yayılmış.
abbasiler emevilerin yerini almış.
karahanlı devleti kurulmuş ve yıkılmış.
gazneliler kurulmuş ve yıkılmış.
buyid hanedanı hüküm sürmüş.
büyük selçuk imparatorluğu kurulmuş ve de yıkılmış.
harzemşahlar bölgeye hakim olmuş.
anadolu selçuklu devleti harzemşahları yıkmış.
cengiz han batıya büyük akınlar düzenlemiş.
altın orda devleti kurulmuş.
ilhanlı devletikurulmuş.
osmanlılar söğüt'ten şöyle bir başını çıkarıp etrafa bakınmış.

bu süreç içinde bavandidler ne yapmış?

hanedanlıkları boyunca ne hemen güneylerindeki dağların ötesine veya hazar denizi üzerinden başka kıyılara gidip fetihler yapma gibi bir ihtiyaç duymuşlar ne de etraflarındaki sayısız güçlü devlet "dur şunları bir ezeyim" demiş. kısaca kendi hallerinde yaşayıp gitmişler.

günümüzde bavandidlerden kalan tek eser iran'ın sari şehrindeki resket kulesi, yani 18 metre uzunluğundaki, tipi alaçatı'nın yel değirmenlerini andıran şu kule:


insan düşünmeden edemiyor... bizans'ı, sasani'si, abbasi'si, selçuklu'su orayı fethedeceğim, buradaki toprakları elimde tutacağım diye bütün ömrünü savaş içinde geçirmek yerine acaba bu arkadaşlar gibi rahat takılsalar daha mutlu olurlar mıydı?

kaynak

Doğusundan Batısına Yürümenin Sadece 3 Saat Aldığı, Avrupa'nın En Küçük Ülkelerinden Lihtenştayn

Pek Bilinmeyen Tarihi Bir Gerçek: Türkiye'nin San Marino'yla Savaş Halinde Olması