Kişinin Dayanılmaz Bir Dürtüyle Hırsızlık Yapmak İstemesi: Kleptomani

Çalma hastalığı olarak bilinen Kleptomani, altında bu tanımdan daha derin psikolojik sorunlar barındırıyor.
Kişinin Dayanılmaz Bir Dürtüyle Hırsızlık Yapmak İstemesi: Kleptomani


kleptomani nedir?

suna tanaltay'ın "çocuklar ağlamasın" adlı eserinde belirttiğine göre kleptomani; psikolojik nedenlere bağlı olarak, içten gelen ani bir dürtüyle (impuls) kişinin kendisine ait olmayan bir şeyi çalması olayıdır. kleptoman kişi, önce gördüğü ve sahip olmak istediği objenin büyük heyecanını yaşar. bunu, görülme ve yakalanma korkusunun heyecanı izler. istediği şeyi alıp uzaklaşınca birden terleme, gevşeme, rahatlama duyar. sonra da pişman olur.

kleptomani, çalma hastalığı olarak bilinir fakat hırsızlıktan farklıdır. bu bir psikolojik rahatsızlıktır

kişide oluşan "dürtü kontrol bozukluğu" olarak nitelendirilir. kişi, maddi bir ihtiyacı olmadan, herhangi bir çıkar sağlama düşüncesi olmadan bir nesneyi izinsiz olarak almaktadır. kişi, bu dürtüsüne engel olamaz ve yanlış olduğunu bilse de o nesneyi gizlice almak için büyük bir istek duyar ve bunu eyleme döker. 


türkiye'de çok sık görülmemekle birlikte genel olarak üst sosyo-ekonomik düzeyde insanlarda görülmektedir

en büyük sebebi ise stres faktörüdür. genellikle kişi kendini bulunduğu düzeye ve gruba ait hissetmemektedir. bu durum kişinin alt düzeyden üst düzeye yükselmesi ve kendini yükseldiği düzeye ait hissetmemesi ile ortaya çıkabilmektedir. kişilerde iki grup arasında kalma ve çelişki yaşaması durumu görülür ve bu durum kleptomaniye neden olabilmektedir. bunun dışında çocuklukta yaşanmış birtakım travmalarda sebep olabilir.

tedavisinde ise öncelikle kleptomani hastalığının altında yatan sebep araştırılır, o yönde bir tedavi yöntemi izlenir. psikoterapi ve ilaçlı tedavi bazen de hipnoz yöntemi kullanılmaktadır.

Yalanın İhtiyaçtan Ziyade Yaşam Biçimi Haline Geldiği Psikolojik Rahatsızlık: Mitomani