Klitorisin, Aslında Gelişimini Tamamlamamış Bir Penis Olduğu Gerçeği

Birebir aynı şey olmamalarına ve gelişme şekilleri farklı yollara gitmiş olmalarına rağmen kadın üreme organlarından biri olan klitoris ve erkeğin üreme organı penisin ortak noktası, sandığınızdan çok daha fazla fazla olabilir.
Klitorisin, Aslında Gelişimini Tamamlamamış Bir Penis Olduğu Gerçeği

klitorisin gelişimini tamamlamamış penis olması, aynı zamanda skrotumun da (bildiğimiz t*şak) tamamlanmamış vajina dış dudağı olduğu gerçeğini beraberinde getirir. aslında olayın özeti budur. resimde aynı renkle gösterilen yapılar aynı kökenden gelir ve cinsiyete dolayısıyla hormona göre gelişimi belirlenmiş olur:

klitorisin gelişimini tamamlamamış penis olması, penisin erkek sex steroidleriyle başkalaşıma uğramış klitoris olması şeklinde ifade edilirse daha doğru olacak önerme. çünkü fetus'un default hali dişi fenotipindeyken erkek fenotipinin gelişmesi için erkek sex steroidlerine ihtiyaç vardır.

klitoris ile glans (yani penis başı) embriyolojik olarak aynı kökenden gelir. cinsiyet değiştirme ameliyatlarında da bu esastan yola çıkılarak penis başının duyu sinirleri korunur ve penis başından alınan parçayla kadın adayına yeni bir klitoris oluşturulur.

klitorisin aynı penis gibi erekte olduğunda, yani kanla dolduğunda şişmesi ve büyümesi unutulmamalıdır. sonra oraya giden sinirler erkekteki gibi nervus pudendusun siniridir ve üstüne oradaki sinaps erkekte penis başının (glans penis) tam olarak 10 katıdır, yani uyarılması çok daha fazladır.

freud açısından incelemesi

freud "kadının ne olduğunu anlatmak… gerçekleşmeyecek iş psikanalize ilişkin değildir; psikanalizin işi çift cinsellikli çocuğun nasıl kadın olduğunu araştırmaktır." der zat-ı muhteremleri. nitekim freud'a göre insan çift cinsiyetli (hermafrodit) olarak dünyaya gelir. ancak cinsel kimliğini oluştururken kastrasyon karmaşası yaşar.

bu karmaşanın erkek çocuklar için aşamaları

birinci zaman: herkesin bir penisi vardır.
ikinci zaman: penis tehdit ediliyor.
üçüncü zaman: penisi olmayan varlıklar var, bu tehdit o halde gerçek.
dördüncü zaman: anne de iğdiş edilmiştir; kaygının su yüzüne çıkması
sonuncu zaman: kastrasyon karmaşasının ve oidipus karmaşasının sonu

kız çocukları için aşamaları

birinci zaman: herkesin bir penisi vardır.
ikinci zaman: klitoris bir penis olmak için çok küçük: "iğdiş edilmişim"
üçüncü zaman: anne de iğdiş edilmiştir; anneye karşı kinin ortaya çıkması.
sonuncu zaman: kastrasyon karmaşasının üç sonucu:
1. penis isteği yok
2. erkek penisiyle donatılmak isteği
3. penisin ikamelerine sahip olma isteği şeklindedir. çözümü ise, erkek çocuk dünyaya getirmektir.

bugün kadınlarda "neden kıskançlık ve hırs erkeklerden daha fazladır?" sorusunun cevabı burada saklanır.

kaynak 1, kaynak 2