Knowledge ile Information Arasındaki Fark Nedir?

İkisi de "bilgi" anlamına gelen knowledge ile information arasındaki fark.
Knowledge ile Information Arasındaki Fark Nedir?

information'ın doğruluğu (yani doğadaki olaylarla örtüşmesi) kesin değilken; knowledge hem kanı, hem doğruluk hem gerekçe içerir. (her ne kadar bu tanıma itiraz edilse de giriş derslerinde bu tanım öğretilir) 

yani knowledge dediğimiz şey doğadaki olaylarla örtüşmeli ve -şans faktörünü elimine etmek için - gerekçelendirilmeli. information için "doğruluğu kesin olmayan veya en azından doğru olsa da gerekçelendirilmesi şart olmayan bilgi", knowledge için de "doğru ve gerekçeli bilgi" diyebiliriz.

information salt bilgidir, kitaplarda geçer

knowledge ise deneyimle ve pratikle harmanlanan bilgidir, hayata dokunandır.

information ilim ise, knowledge irfandır.

İngilizce "Must" ile "Have to" Arasında O İnce Çizgiyi Kavramanızı Sağlayacak En Sağlam Açıklama