Komplo Teorilerinin Vazgeçilmez Başrolü İlluminati Tarikatı Neyin Nesidir?

Dünyayı İlluminati mi yönetiyor bilemeyiz ancak kuruluşu ve neyin nesi olduğuna dair bilgiler verebiliriz.
Komplo Teorilerinin Vazgeçilmez Başrolü İlluminati Tarikatı Neyin Nesidir?
iStock
İlluminati: Çoğul bir kelimedir. Tekili latince illuminatus, türkçede ise aydınlanmışlar anlamına gelir.


sene 1776

bavaria'da akılcılığın, din özgürlüğünün ve evrensel insan haklarının yeni idealleri katolik kilisesi'nin kamu etkisindeki ağır işleriyle karşı karşıyaydı. atlas okyanusunun da ötesinde yeni bir millet bu ideallere dayanarak bağımsızlık hakkını iddia etti. 

weishaupt, kilisenin ideolojisinin eksikliklerine ışık tutarak gizli bir cemiyet aracılığıyla fikirlerini yaymaya karar verdi. gizli cemiyete illuminati adını verdi. 

Adam Weishaupt

weishaupt, gizli cemiyetinin görüşlerini masonlardan örnek aldı. aslen orta çağ'ın sonlarında seçkin taş işçilerinin cemiyeti olan masonlar, masonluk zanaatını aktarmaktan çoğunlukla bilgi ve aklın ideallerini desteklemeye geçtiler. 

zaman içinde gösterişli gizli tekris törenleriyle birçok varlıklı ve etkin bireyleri içeren yarı gizli, seçkin bir cemiyete dönüştü. masonlara da katılıp onlardan üye toplarken weishaupt kendi paralel cemiyetini yarattı.

1784 yılında etkili bilginler ve politikacılar da dahil olmak üzere 600'den fazla üyesi vardı. illuminati üyeleri arttıkça amerikan devrimi de hız kazandı. bu sırada illuminatinin varlığı herkesçe bilinen bir sır haline gelmişti. hem illumanite hem de masonlar özellikle toplumun varlıklı seçkinlerini çekiyordu. bu gruplar ille de dine karşı değildi. din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını istiyordu. 

Weishaupt'un memleketi Ingolstadt, Rathausplatz (Bavyera, Almanya).

illuminati üyeleri yerel yönetimde ve üniversitelerde önemli mevkilere gelince bavaria dükü tarafından 1784 kararnamesi tüm gizli cemiyetleri yasakladı. kuruluşundan 9 sene sonra grup dağıldı ve weishaupt sürgün edildi.

illuminati daha sonra kısa varoluşundan 10 sene sonra fransız devrimini ve monarşinin yıkılışını planladıklarını iddia ettiler. abd'de ise vaiz morse, devlete karşı olan illuminati komplosunun benzer bir fikrini ileri sürdü. ama gizli bir cemiyetin siyasi bir devrimi planladığı düşüncesi günümüzde hala var olsa da illuminatinin hayatta kaldığı, faaliyetlerini gizlice sürdürdüğüne dair bir kanıt yok.

akılcılık fikri illuminatiyle başlamadı ya da bitmedi aksine, illümanita kurulduğunda yapım aşamasında olan ve o dağıldıktan çok sonra da devam eden bir değişim dalgasını temsil eden bir topluluktu.

Rothschild Ailesinin Komplo Teorisyenlerini Hayal Kırıklığına Uğratacak İç Yüzü