Koruyucu Aile ile Evlat Edinme Arasındaki Fark Nedir?

Birbiriyle aynı şey gibi görünen bu iki kavram arasında farklar var.
Koruyucu Aile ile Evlat Edinme Arasındaki Fark Nedir?
iStock

evlat edinme; ismi ile müsemma, kişilerin kendi soyundan olmayan çocukları kendi evladı gibi kabul etmesi, benimsemesidir. koruyucu ailelik ise aynı şekilde bir çocuğa koruyuculuk etmek, ona bakmaktır.

burada ana ve tek amaç çocuğu korumaktır, onun anne babası olmak ya da onu evlat edinmek değildir. evlat edinmede de amaç tabii ki çocuğa bakmak, korumaktır ancak bunun yanında çocuğun ana-babası olmak, evlat edinmek amacı da vardır.

evlat edinmeye ya da koruyucu aile olmaya karar veren kişilerin olması gereken yaşları konusunda fark vardır. evlat edinmek isteyen kişilerin (salt yaş bakımından bakacak olursak) en az 30 yaşında olması gerekir ve belli bir üst sınır yoktur. koruyucu aile olmak isteyen kişilerin ise 25-65 yaşları arasında olması gerekir. 

diğer bir fark ise eğitim düzeyindedir. evlat edinmek isten kişilerde herhangi bir eğitim düzeyi aranmazken koruyucu aile olmak isteyen kişilerde en az ilkokul mezunu olma şartı aranmaktadır. 

diğer bir fark ise ön görülen eğitim hakkındadır. buna göre koruyucu aile olmak isteyen kişiler bakanlık tarafından verilen lisans eğitimini almak zorundadır. evlat edinmek isteyen kişilerde ise böyle bir eğitim alma zorunluluğu yoktur. ancak duruma göre 1 veya 5 yıllık bir gözetim süresi vardır. bu gözetim süresi dolmadan çocuk evlat edinilemez. 

ayrıca koruyucu aile olmak isteyen kişilerin sicil kaydına dair olması gereken şartlar yönetmelikte belirtilmesine rağmen evlat edinmek isteyen kişilerde bulunması gereken böyle bir şart kanunda belirtilmemiştir. ancak bu durum bu tarz şartlarından aranmadığı anlamına gelmez. zira çocuğun üstün yararı ilkesi gereğince bu durumlar hakim tarafından göz önüne alınacaktır. 

diğer bir fark ise evlat edinilecek, koruyucu aile olunacak çocuk sayısındadır. bir kişinin evlat edinebileceği çocuk sayısı kanunda belirtilmemiştir. ancak koruyucu aile olmak isteyen kişiler en fazla üç çocuğa koruyucu aile olabilecektir.

diğer bir fark kişilerin çocuk üzerindeki kanuni durumudur. buna göre evlat edinen kişi çocuk üzerinde velayet hakkına sahip olurken koruyucu ailelikte velayet hakkı yoktur. aynı şekilde evlat edinme istikrarlı bir şekildeyken korumacılık belli bir süre içindir. miras bakımından da bakılırsa korumacı ailelikte çocuk mirasçı değildir. evlat edinmede nüfusa evlat edinenin adı soyadı yazılırken, koruyucu ailelikte çocuğun öz anne babasının adı yazmaktadır. 

sonuç olarak evlat edinme, adından da anlaşılacağı üzere çocuğu kendi evladı gibi sahiplenmek, benimsemek ve sonuçlarını da bu bağlamda kabul etmektir. koruyucu ailelik ise bakıma muhtaç olabilen çocukları belli bir süre hayatında misafir etmek, ona yardım etmek, sevgi göstermek, bakımına destek olmak ama onun üzerinden herhangi bir velayet hakkı istememektir.

Hayat Boyunca Alınabilecek En Güzel Sorumluluklardan Biri: Koruyucu Aile