Kütle İle Ağırlık Arasındaki Farklar

Ağırlık ile kütle arasında ne gibi farklar olabilir diyorsanız Sözlük yazarı "riemann"in anlattığı bu yazıya alalım sizi.
Kütle İle Ağırlık Arasındaki Farklar
iStock


+ kütlenin tanımı "maddenin durum değişikliğine gösterdiği direnç"tir. kolay anlaşılmaz, karizmatiktir.
- ağırlığın tanımı ise "maddenin gezegen merkezine çekiliş gücü"dür, karizması yoktur, ilkokul 3 seviyesindedir.

+ kütle, pazarlarda kullanılan eşit kollu terazi ile ölçülebilen bir tevazu abidesidir.
- ağırlık, batının sömürge düzenini hatırlatan dinamometre ile ölçülen bir burjuvamsıdır.

+ kütle, skaler bir büyüklüktür, toplanabilir, çıkarılabilir, kısacası öğrenciye kıllık yaratmaz.
- ağırlık vektörel bir büyüklük olduğundan, dört işleme tabi tutmak, binbir türlü eziyeti beraberinde getirir.

+ kütlenin birimi kilogram'dır, içimizden biridir, bakkalda pazarda her yerde kullanılır.
- ağırlığın birimi newton'dur, kendisini keşfeden zat-ı muhteremin adıyla anılmaktan yakasını sıyıramayan bir yetersizdir.

+ kütle, kütleçekimi, kütle numarası gibi türevleride mevcut bir çokyönlüdür.
- ağırlık, hiçbir zaman bir başka sözcükle uyum içinde türeyememiş bir anti-sosyaldir.

+ kütle, cismin bulunduğu ortamdan bağımsız olarak hesaplanan bir özgünlük sembolüdür.
- ağırlık, hesaplanabilmek için sabit bir yerçekimi ivmesine muhtaçtır.

+ kütlenin, dinamiğin temel prensibi olan f = m x a daki m'yi temsil etmek gibi asil ve ulvi bir misyonu vardır.
- ağırlık ise m (kütle) x g olarak ifade edilir, burada bile kütleye muhtaç bir eküri bozmasıdır.

Sonsuz Bir Kütleye Sahip Evren, Kütleçekimi Nedeniyle Çökmek Yerine Nasıl Genişleyebiliyor?