Macaristan'a Neden Bazı Dillerde Macar, Bazılarında Hungary Deniyor?

Macaristan ve Hungary, birbirinden çokça alakasız iki kelime gibi duruyor. Nereden geliyor bunlar?
Macaristan'a Neden Bazı Dillerde Macar, Bazılarında Hungary Deniyor?

macar/turan mitolojisinde hunor ve magor iki kardeştirler. hunor, hunların; magor ise macarların ataları sayılır. inanışa göre hunor ve magor, kutlu bir geyiğin izini sürerek bugünkü macaristan topraklarına gelmişlerdir. macarlara günümüzde verilen iki isim; "hungar-magyar" adları da buraya dayanır. 

avrupa ve cermen dillerinde (ingilizce/almanca/fransızca/ispanyolca/italyanca vb. macaristan "hun" kökenli kelimelerle tanımlanır. örnek: hungary, ungarn, hongrie, hungria, ungheria.

gagavuzlar, macaristan'ı ungariya olarak tanımlarlar. iskandinavlar ise ungern derler. turani bir kavim olan finler de aynı hun kökenli olarak unkari şeklinde tanımlarlar. bu tanımlamalar içinde tek farklı tanımlama polonyalılara aittir. polonyalılar, macaristan'ı wegry olarak tanımlarlar. 

macarlar ise kendi ülkelerini, hunor ve magor kardeşlerden "magor" a göre tanımlamış ve kendilerine "magyarorszag" demişlerdir. macaristan'ı magor kökenine göre tanımlayanlardan biri de türklerdir. yani türkler, macarlar ile aynı kökeni düşünürler.

türkler ve macarlar dışında slavlar da macaristan'ı magor kökeni ile tanımlarlar. hırvatlar, madarska; sırplar ise mahapcka derler.

böylece bazı dillerde macaristan'a neden macar, bazı dillerde de hungary denildiğini açıklamış olduk sanırım.