Mafya Tam Olarak Nedir?

Gerek gündelik hayat, gerek de popüler kültürde karşımıza çokça çıkan mafya kelimesinin doğru düzgün bir tanımını yapalım.
Mafya Tam Olarak Nedir?

mafya'nın ne olduğunu anlatmaya önce mafya'nın ne olmadığını anlatarak, mafyayı benzerlerinden ayırarak başlayalım:

1) mafya "organize suç örgütü"nün birebir karşılığı değildir. ancak bir tür organize suç örgütüdür. (bu noktada "organize suç örgütü" başlığınıs sözlükte "mafya" başlığına yönlendirilmesini şiddetle kınıyorum). organize suç örgütü, sınıraşan örgütlü suçlara karşı birleşmiş milletler sözleşmesinin 1. maddesine göre şu unsurları içermelidir:

- doğrudan veya dolaylı olarak mali veya diğer bir maddi çıkar elde etmek amacını taşımak (özel kast)
- belli bir süreden beri varolmak (süreklilik unsuru)
- bu sözleşmede belirtilen bir veya daha fazla ağır suç veya yasadışı eylemi gerçekleştirmek amacını taşımak (ikinci özel kast)
- birlikte hareket eden üç veya daha fazla kişiden oluşmak
- yapılanmış nitelik (yapılanma "organize olmak, yani içinde belli bir iş bölümü ve hiyerarşinin olması anlamıa gelir)

bu unsurlar, çeşitli türk yargı kararlarında da dile getirilmiştir (örnek: yarg. 8. cd, e. 2005/341 k. 2005/2011 t. 5.4.2005).

ancak bu unsurları taşıyan her grup mafya olmaz. mafyanın, bu unsurların yanında aralarında ailevi veya benzeri ilişkiler bulunan kişiler tarafından oluşturulması ve "omerta" gibi kendine has kurallarının olması gerekir. ailevi benzeri ilişkilere örnek olarak ise, örgüt lideri tarafından vaftiz babalığının yapılmış olması gösterilebilir.

2) mafya, sokakta çakallık yapan, haraç kesen, türkiye'de sıklıkla bulabileceğimiz adamlar da değildir. onlar olsa olsa çakaldır, kabadayıdır. her çakalın mafya özelliklerine sahip olamayacağını sanıyorum yukarda yeterince anlattım.

sonuç olarak mafya, üyeleri arasında ailevi veya benzeri ilişkiler bulunan, kendine has kurallarla yönetilen örgütlü suç grubu (organize suç örgütü) anlamına gelir.

bunu açıkladıktan sonra, cosa nostra ifadesi hakkında da bir akıl yürütmede bulunalım

cosa nostra, italyanca "bizim şeyimiz" anlamına gelir. bu ifade, bana "res publica" ifadesini hatırlatıyor. res publica da, latincede kamusal şeyler anlamına gelir. bu ifade, önceleri kamuyla ilgili işler anlamında kullanılıp sitelerde (siteyi yazlık site sananlara bu metni okumayı burda bırakmalarını tavsiye ederim) kamuya dair işleri, yani sitenin yönetimine dair işleri ifade etmek için kullanılırdı. daha sonraları bu ifade bir yönetim biçimini ifade etmeye başladı (uzatmamak için bu yönetim biçiminin detaylarına girmiyorum, amacım res publica'yı cosa nostra ile karşılaştırmak, onniçin sadede geliyorum). bildiğimiz üzere bugün republic=cumhuriyet ifadesi, halkın kendi kendi yönetmesi anlamına gelmektedir.

italyan mafyasının cosa nostra ifadesini kullanması ise, (bilinçli veya ilginç şekilde tesadüfi olarak) "kamusal şeylerden, yani respublica'dan ayrı, kendi 'şey'lerini kurma istekleri"ni anlatır. yani mafya, kendine has yönetim ve aidiyet kuralları içinde, devletten ayrı bir yönetim şekli, devletten ayrı bir devletçik kurar. işte cosa nostra ifadesi, böyle derin bir anlam taşımaktadır bence.

sonuç olarak mafya=organize suçluluk eşleştirmesi son derece yüzeysel ve hatalı bir eşleştirmedir.

Gelmiş Geçmiş En Ünlü Mafya Hesaplaşmalarından Biri: Sevgililer Günü Katliamı