Masallarıyla Büyüdüğümüz Grimm Kardeşlerin Detaylı Hayat Hikayesi

Grimm Kardeşler nasıl bir hayat sürdü? Hayatlarında neler yaşadılar? Basit folk öykülerini unutulmaz masallara çevirmeyi başaran Grimm Kardeşlerin hayat öyküsü.
Masallarıyla Büyüdüğümüz Grimm Kardeşlerin Detaylı Hayat Hikayesi

grimm kardeşler (brüder grimm), alman folkloristleri ve dilbilimcileri olurlar efenim. kinder- hausmärchen (grimm masalları) ile modern folklor çalışmasının doğuşuna yol açmışlardır. jacob ludwig carl grimm ve wilhelm carl grimm, ayrıca halk müziği ve halk edebiyatı koleksiyonlarını bir araya getirdiler ve özellikle jacob, grimm kanunu'nun formülasyonunu içeren tarihsel dilbilim ve cermen filolojisi konularında önemli çalışmalar yapmıştır. zamanlarının ve günümüzün en önemli alman edebiyatçıları arasındadırlar.

başlangıç ve kassel dönemi

jacob ve wilhelm grimm, beş erkek ve bir kız çocuğu olan bir ailenin en büyük çocuklarıydı. babaları philipp wilhelm, hanau'da şehir katibiydi ve daha sonra, babası ile büyükbabasının dahil olduğu kalvinist reform kilisesi'nin yer aldığı küçük bir hessian kasabası olan steinau'da yüksek hakim olmuştu. babalarının 1796'daki ölümü aileye sosyal zorluklar getirmişti ancak annelerinin 1808'deki ölümü, 23 yaşındaki jacob'ı dört erkek ve bir kız kardeşin sorumluluğu altında bırakmıştı. bilgili bir tip olan jacob'ın keskin hatlara sahip küçük ve narin bir yüzü vardı. wilhelm ise daha uzun, daha yumuşak bir yüze sahipti ve hobi olarak neredeyse bütün sanatlara açık ve meraklıydı.

kassel'deki liseye devam ettikten sonra kardeşler, babalarının bıraktığı ekmek kırıntılarını takip ettiler ve kamu hizmetine girmek amacıyla marburg üniversitesi'nde (1802-06) hukuk okudular. marburg'da, hem halk şiirine aşık olan clemens brentano'nun, hem de sonraki işleri için gerçek bir temel oluşturan araştırma yöntemini kendilerine öğreten friedrich karl von savigny'nin etkisi altında kaldılar. kardeşleri, halk şiirindeki fikirleriyle özellikle filozof johann gottfried von herder güçlü bir şekilde etkilese de temel olarak grimm kardeşler, çalışmalarını kendi ilkelerine göre yaratan bireylerdi.

O yıllarda Kassel.

1805 yılında jacob, yasal izinlerle orta çağ’ın el yazmaları hakkında araştırma yapmak için savigny ile paris’e gitti ve ertesi yıl kassel'deki savunma bakanlığı'nda memur oldu. wilhelm ise sağlığı nedeniyle, 1814'e kadar işsiz kalmıştı. fransızların 1806'da ülkesine saldırmasından sonra jacob, 1808'de vestfalya kralı jérôme'un özel kütüphanecisi oldu ve bir yıl sonra, conseil d'état (danıştay) denetçisi oldu, ancak 1813'de napolyon'un yenilgisinden sonra hessian'daki hizmetine döndü. bakanlık sekreteri olarak, fransızların hessen ve prusya'dan aldığı değerli kitap, belge ve resimleri kurtarmak için iki kez paris'e gitti. ayrıca viyana kongresi'ne de katıldı. bu arada wilhelm, kassel’deki kütüphanede 1814'te sekreterliğe başlamıştı ve jacob 1816’da ona katıldı.

o zamana kadar kardeşler memurlukta kariyer düşünüyordu ancak sonrasında bu fikir yerini tamamen edebi araştırmalar düşüncesine bırakmıştı. takip eden yıllarda meyvelerini aldılar ve sürekli çalıştılar. bütün düşünceleri, zamanlarının sosyal ve politik değişimlerine ve bu değişimlerin yol açtığı zorluklara dayanıyordu. jacob ve wilhelm'in, 18. ve 19. yüzyıllarının modasına uygun gotik romantizmi ile hiçbir ortak yanı yoktu. realist halleri onları romantiklerden daha gerçekçi kılmaktadır. uzak geçmişi araştırdılar ve antik çağlarda, zamanlarının tüm sosyal kurumlarının ve değerlerinin temelini keşfettiler. ancak bu kurumları koruma çabaları, geçmişe dönmek istedikleri anlamına gelmiyordu. geçmişi, bugüne entegre ederek, halkı geliştirmek istiyorlardı. grimmler, başından beri iskandinavya, ispanya, hollanda, irlanda, iskoçya, ingiltere, sırbistan ve finlandiya'nın edebi geleneklerinden materyalleri araştırmalarına dahil etmeye çalıştı.

ilk olarak, 1805 yılında etkili bir halk şarkısı sözleri koleksiyonu üzerinde işbirliği yapmış olan arkadaşları achim von arnim ve brentano için halk şarkıları ile masallar topladılar ve kardeşler bazı eleştirilerinde halk edebiyatı ile diğer yazılar arasındaki temel farkı incelediler. onlara göre halk şiiri, ebedi neşe ve kederi, insanlığın umutlarını ve korkularını ifade eden tek gerçek şiirdi (all respect to brothers).


arnim'in teşviği ve cesaretlendirmesiyle, hikayeleri kinder-hausmärchen olarak topladılar ve masalların hem yetişkinler, hem de çocuklar için olduğunu açıkladılar. romantik akımın şiirsel masallarının abartılı fantezisinin aksine, bu koleksiyonun 200 öyküsü, yüzyıllar boyunca var olmuş olan insanların ruhunu, hayal gücünü ve inançlarını iletmeyi ya da anlatıcının sözlerinin ve verdiği derslerin gerçek bir şekilde çoğaltılmasını amaçladı. hikayelerin çoğu sözlü kaynaklardan, bazıları ise yazılı kaynaklardan alınmıştır. wilhelm grimm'in en büyük özelliği, masallara, folklorik karakterlerini değiştirmeden okunabilir bir form vermesidir. eserin sonucu üç yönlüydü: koleksiyon, almanya'da ve nihayetinde dünyanın her yerinde geniş bir dağılım gösterdi; her yerde folklorların toplanması için bir model haline geldi ve emsal oldu; ve grimm’lerin masallardaki notları, diğer incelemelerle birlikte, halk hikayesi biliminin ve hatta folklor biliminin temelini oluşturdu. bu güne dek bu masallar, halkın ilk “bilimsel” koleksiyonudur.

kinder-und hausmärchen'ı (grimm masalları), hem genel alman edebiyatını, hem de halk anlatılarının çalışmasını etkilemesine rağmen hiçbir zaman geniş çaplı bir ün kazanamayan, almanya'nın tarihi ve yerel efsaneleri olan, deutsche sagen'in (1816-18) bir koleksiyonu takip etti. kardeşler daha sonra (1826'da) thomas crofton croker’ın yazdığı, güney irlanda’nın peri masalları ve gelenekleri’nin (fairy legends and traditions of the south of ireland) bir çevirisini yayımladılar ve baskıya peri masalları üzerine uzun bir giriş yazısı eklediler. aynı zamanda grimmler, eski edebiyatın hem almanca, hem de diğer dillerden yeni basımlarını ortaya çıkaran eski edebiyatın yazılı belgelerine odaklandılar. wilhelm’in göze çarpan katkısı, 6. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar edebiyatta ve sanatta bahsi geçen kahramanlık efsanelerinin temalarının ve isimlerinin koleksiyonlarından oluşan die deutsche heldensage'dir (alman kahramanlık hikayesi).

bu konularda yirmi yıl boyunca (1806-26) çalışma yaparken jacob, gramer üzerine kapsamlı bir çalışması olan the deutsch grammatik ile filolojiye de yöneldi. eserin ismindeki deutsche kelimesi kesinlikle almanca anlamına gelmez, “ortak” kelimesinin etimolojik anlamını ifade eder, bu nedenle tarihi gelişim ile ilk kez, bilinen tüm cermen dillerini belirtmek için kullanılır. eserinde, ses değişikliğinin doğal yasalarını (ünlüler ve ünsüzler) araştırdı ve böylece bilimsel bir etimoloji yöntemi için temel oluşturdu; yani, diller ve anlam gelişimi arasındaki ilişkileri araştırdı. grimm kanunu olarak bilinecek olan şeyde jacob, daha önce danimarkalı rasmus rask tarafından gözlemlenen bir prensip olan, genetik olarak ilişkili dillerdeki ünsüzler arasındaki yazışmaların düzenlenmesi ilkesini gösterdi. jacob’ın dilbilgisi konusundaki çalışmaları, dilbilimi, cermen dili ve romantizm üzerinde çok büyük bir etki yaptı. 1824 yılında jacob grimm, arkadaşı vuk stefanovic karadzic'in sırpça dilbilgisi yazısını tercüme etti ve slav dilleri ile edebiyatıyla da ilgili bir gramer kitabı yazdı.

daha sonra deutsche rechtsaltertümer (1828) olarak yayımlanan eseriyle, eski hukuk uygulamalarını ve inançları inceleyerek, hukuk alanına sistematik kaynak materyal sağladı. çalışma, fransa, hollanda, rusya ve güney slav ülkelerindeki diğer yayımları teşvik etti.


göttingen yılları

kassel'deki yıllar 1829'da sona ermişti; kardeşler hessen-kassel'in yöneticisinden -belki de siyasi olarak motive olmuş- bir terslenme görmüşlerdi. sonrasında kütüphaneci ve profesör olarak atandıkları göttingen üniversitesi'ne taşındılar. jacob grimm’in bu dönemde yazdığı , alman mitolojisi geniş kapsamlı bir etkiye sahipti. şiiri, peri masallarını, folkloristik unsurları, inançları ve klasik mitolojiyi, hristiyanlık öncesini ve hristiyanlığı kıyaslayarak, hristiyanlık öncesi inanç ve batıl inançları araştırdı. mitolojinin avrupa’da birçok halefi vardı, fakat öğrenciler çoğu zaman jacob’da olduğu gibi yargılarında dikkatli değildiler. wilhelm, göttingen'de 13. yüzyıl şairi freidank'ın çarpıcı epigramlarını yayımladı.

ama yine kader onları ele geçirdi. cumberland dükü ernest augustus, hannover kralı olduğunda, 1833’ün anayasasının çok liberal olduğunu beyan etti. kralın ilanından iki hafta sonra grimmler, diğer beş profesörle (göttingen yedilisi) birlikte, eski anayasaya yemin ettiklerini söyleyerek kralı protesto ettiler. sonuç olarak, görevden alındılar ve jacob da dahil olmak üzere üç profesöre aynı anda hannover krallığı'nı terk etmeleri emredildi. despotik otoriteye yönelik bu protestodaki rolleri sayesinde, aynı zamanda kendi liberal inançlarını ortaya koyan, akademik anlamda medeni sorumluluk duygusunu açıkça gösterdiler. kassel'de üç yıl süren sürgün boyunca, almanya ve ötesindeki kurumlar (hamburg, marburg, rostock, weimar, belçika, fransa, hollanda ve isviçre) kardeşlerin hizmetlerini almaya çalıştı.

berlin dönemi

1840'ta prusya kralı iv. frederick wilhelm'in berlin'deki kraliyet bilimler akademisi üyeleri olarak üniversitede ders vermeleri davetini kabul ettiler. orada en iddialı girişimleri olan ciddi bir çalışmaya başladılar. alman yazılı ve sözlü kelimelerinin yanı sıra bilimsel bir referans çalışması için bir rehber niteliğinde olan deutsches wörterbuch sözlüğünü yazdılar. sözlükte üçüncü yüzyıl edebiyatında bulunan ve luther'den goethe'ye kadar bütün almanca kelimelerin tarihi değişkenleri, etimolojileri ve anlamsal gelişimleri, resmi ve günlük dildeki kullanımları, deyimler ve atasözleriyle alıntı yaparak gösterilmiştir. göttingen'den kovulduktan sonra kardeşler için 1838'de bir gelir kaynağı olmaya başlayan bu eser, devasa bir görevi yüz yıldan daha uzun bir süre sonra sona erdirmek için halefi nesiller gerektiriyordu. jacob, eserin f harfine geçtiğini gördü, wilhelm ise sadece d harfinin bitimini görebilmişti. sözlük, ingiltere, fransa, hollanda, isveç ve isviçre gibi diğer ülkelerde de benzer yayımlara örnek oldu. jacob’ın filolojik araştırması daha sonra, dilin tarihsel çalışmasını erken tarih çalışmalarıyla birleştirmeye çalıştığı alman dili tarihini araştıran geschichte der deutschen sprache'ın hayat bulmasına yol açtı. isimler ve lehçeler üzerine araştırmalar, yazma ve heceleme yöntemleri, jacob grimm’in çalışmaları tarafından da teşvik edildi - örneğin, black-letter yazı tekniği yerine, roman yazı tekniğini, büyük harfleri olmayan alman isimlerini yazarak savundu.

Wilhelm ve Jacob Grimm.

20 yıl boyunca finansal endişelerden uzakta, prusya’nın başkentinde saygınlık içerisinde çalıştılar. kardeşlerin derslerinin ve denemelerinin, bu dönemde yazdıkları incelemelerde (kleinere schriften) çok fazla etkisi vardır. berlin'de 1848 devrimi'ne tanık oldular ve sonraki yılların politik mücadelesinde aktif rol oynadılar. anavatanlarına olan yakın ve hatta duygusal bağlarına rağmen, grimmler dar anlamda milliyetçi değildi. yurtiçinde ve yurtdışında niceleriyle, aralarında hukukçu savigny ve karl friedrich eichhorn; tarihçi friedrich dahlmann, georg gottfried gervinus ve jules michelet; filologlar karl lachmann, john mitchell kemble, jan frans willems, vuk karadzic ve pavel josef šafarik gibi isimlerin olduğu birçok kişiyle fikir ve bilgi alışverişi yaptılar. neredeyse avrupa'daki tüm akademiler jacob ve wilhelm'i üyeleri arasında saymaktan gurur duyuyorlardı. daha uzun yaşamış olan jacob, fransa, hollanda, belçika, isviçre, avusturya, italya, danimarka ve isveç'i ziyaret ederek bilimsel araştırmalar için birçok yolculuk yaptı.

jacob ölene kadar bekar kalmıştı. wilhelm ise, kassel'de dorothea wild ile evlendi ve dört çocuğu oldu: jacob (1826'da doğup öldü), herman (edebiyat ve sanat tarihçisi, 1828-1901), rudolf (hukukçu, 1830–89) ve auguste (1832-1919).

grimm kardeşlerin mezarları berlin'deki alter st.-matthäus-kirchhof'tadır.


grimm masalları

grimm'in masalları, jacob ve wilhelm grimm'in klasik ve etkili folklor koleksiyonudur. ilk önce kinder- haus hausmärchen (1812-15; çocukların ve ev halkının masalları) olarak iki ciltte yayımlandı ve daha sonra 1819-1857 yılları arasında yedi kez revize edildi ve genişletildi. eser ilk önce popüler alman masalları olarak ingilizce'ye çevrildi. o zamandan beri birçok dile tercüme edilmiştir.

grimm’in masalları, çoğu sözlü kaynaklardan edinilen 200 öyküden oluşur. en bilinen masallar hansel ve gretel, pamuk prenses, kırmızı başlıklı kız, uyuyan güzel, tom thumb, rapunzel, altın kaz ve rumpelstiltskin'dir. bu hikayelerin evrensel çekiciliği - bakış açısına göre psikolojik arketipler ya da düşsel anlatılar olarak kabul edilirler- sayısız baskı, tiyatro ve sinemaya uyarlanmaya ilham verdi.

Rapunzel Masalının Orijinal Hikayesi