Michael Jackson'da da Olduğu Düşünülen Psikolojik Hastalık: Beden Dismorfik Bozukluğu

Obsesif kompulsif bozukluğa sahip hastalarda gözüken bir kompleks türü olan bu bozukluk, kişinin kendi bedeni konusunda tatmin olmaması esasına dayanıyor.
Michael Jackson'da da Olduğu Düşünülen Psikolojik Hastalık: Beden Dismorfik Bozukluğu


ilk kez 1886 yılında italyan psikiyatr enrico morelli tarafından tanımlanmış hastalık.
hasta burada, fiziksel kusur olarak algıladığı organına dair bir şeyleri düzeltmek için modifikasyon istemektedir. kişi bazen estetik cerrahiye bağımlı hale gelebilir ve genellikle kişide bdd ile beraber ocd [obsesif kompulsif bozuluk] de beraber görülmektedir.

kişinin bedenini yanlış algılamasına neden olan bir rahatsızlıktır. aynı yüz dismorfik bozukluğunda olduğu gibi çoğunlukla sosyal fobi ve depresyon ile birlikte görülür.

hastalar sosyal fobi ve depresyonlarının nedenini vücutlarındaki anormalliklere bağlı kaybettikleri özgüvenleri olarak düşünürler, hal bu ki sosyal fobilerinin, depresyonlarının, ve bedenlerini olduğundan farklı ve çirkin görmelerinin nedeni çocuklu ve ergenlik çağlarında aşağılanarak, utandırılarak özgüvenlerini kaybetmeleridir. ilginçtir; insan zihni ve beyni öyle bir yapılardır ki; psikolojik etmenler yüzünden ortaya çıkan birtakım rahatsızlıkların nörolojik komponentleri de arkadan gelmektedir. yani olay şöyle olmaktadır; aşağılanan ve utandırılan bireyin bazı beyin kimyasalları düzensizleşmekte, buna bağlı kendi vücutlarıyla ilgili algıları bozulmaktadır.


dismorfik bozukluk tanısı konmuş şahıslar psikosomatik rahatsızlıklarda da kullanılan dopaminerjik stimulan özellikli nöroleptiklerle tedavi edilebilir. zaten psikosomatik rahatsızlıklarla dismorfik bozukluklar fena halde akrabadırlar. ayrıca dismorfik bozukluk tanılı kişilerde sosyal fobi ve depresyon da çoğunlukla bulunduğu için, bu kişilerde alkol veya madde kötüye kullanımı da çok yaygındır. kişi alkol veya herhangi bir madde kötüye kullanmıyor ise bile, bağımlılık potansiyeli çok yüksektir. bu nedenden ötürü dismorfik bozukluk hem kişiyi, hem kişinin çevresini, hem de toplumu olumsuz etkileyen bir sorundur, çözümü kişi için olduğu kadar toplum için de büyük önem taşımaktadır. psikiyatristlerden korkmayalım, korkanları uyaralım diyor ve bitiriyorum entry'mi.

bir kısım psikiatriste göre michael jackson'da varolduğu düşünülen bir hastalıkmış bu.