Modern Kredi Sisteminin Yolunu Açan Alman Ticaret Örgütlenmesi: Hansa Birliği

Hansa Birliği nedir? Hansa Teutonica, veya İngilizce ismiyle The Hanseatic League, Almanya'nın kuzeyindeki kentlerin ve yabancı ülkelerde yaşayan Alman gruplarının, karşılıklı çıkarlarını korumak amacıyla kurdukları bu örgütü inceliyoruz.
Modern Kredi Sisteminin Yolunu Açan Alman Ticaret Örgütlenmesi: Hansa Birliği

hansa birliği, avrupa'da politik yaşamın içinde sürekli olarak ortaya çıkıp kaybolan sayısız kent konfederasyonundan biri ve en uzun soluklusu. hansa birliği, 1241 tarihinden 1699 yılına kadar varlığını korumuştur. (bkz: flaman birligi)

kuruluşundan dağılışına toplamda 200'e yakın şehir bu birliğe doğrudan ya da dolaylı dahil olmuştur ve fakat şehirlerin tam listesi hiçbir zaman tutulmamış/üye şehirler tarafından böyle bir yazılı tutanak reddedilmiştir. 1669 yılında yapılan son birlik toplantısında (hansetag) birliğe dahil sadece 9 şehir kalmıştır; lübeck, hamburg, bremen, braunschweig, danzig, hildesheim, köln, osnabrück ve rostock.

lübeck, hamburg ve bremen dağılan bu birliğin varisi/koruyucusu ilan edilmiş ve 18. yy başından beri de bu üç şehrin isimlerine resmen 'freie stadt' (bağımsız şehir) ve 'hansestadt' (hansa şehri) sıfatları eklenmiştir. bu durum plaka kodlarına da hansestadt lübeck (hl), hansestadt hamburg (hh) ve hansestadt bremen (hb) şeklinde yansımıştır.

hansa birliği modern komünizm ve kredi sistemlerinin yolunu da açmıştır. akraba kayırmanın alalen yapıldığı bir oluşumdur. hatta hansa birliğine üye olan ingiliz firmaları osmanlı devletinde ticaret yapabiliyor, diğerleri yaparsa zevkle cezalandırtıyorlardı.

hansa birliği, almanya'nın doğusundaki 50 kadar şehrin olduğu özgür şehirler modeliydi. flaman şehirleri için aynısı geçerli olsa da dar kapsamlı bir uygulamaydı. geri kalan fransa ve ingiltere'deki şehirlerde aynı özgürlüklerden söz etmek mümkün değildi.

hansa birliği... alman yerleşimciler ve haçlılar baltık kıyısında doğuya doğru ilerledikçe, ticari çıkarların ortaya çıkması ile baltık ve kuzey denizi'nde yerleşmiş olan tüccarların korunmak amacıyla biraraya gelmeleriyle oluşan hansa yani ticari birlik. bunların ilki 1161'de gotland adasında wisby'de kutsal roma imparatorluğu birleşik gotland seyyahları adıyla kuruldu. yüzyıl içinde denizin özgür kentleri atlantik'ten finlandiya körfezine kadar yayıldılar. etki alanının doruğuna 14. yy'da çıkan hansa birliği 1699'da son üç üyesi lübeck, hamburg ve bremen'in katılımıyla son toplantısını yaptı.

Bu ticaret birliği, 2009'da yayınlanan ve Andreas Steding tarafından tasarlanan ünlü kutu oyununa da ilham vermiştir

Oyun, kutu oyunu camiasında en iyi eurogame'lerden biri olarak tanınıyor.

Eurogame: Strateji ağırlıklı, şans faktörünün düşük olduğu, genellikle Almanya çıkışlı kutu oyunlarına verilen genel isim.