"Mona Lisa Gülümsüyor mu, Gülümsemiyor mu?" İkileminin Sebebi: Sfumato Tekniği

Sfumato; resimdeki sert ana hatları yumuşatmak için ünlü ressam Leonardo da Vinci tarafından geliştirilen bir teknik. En ünlü örneği Mona Lisa olan bu tekniğe biraz detaylıca bakalım.
"Mona Lisa Gülümsüyor mu, Gülümsemiyor mu?" İkileminin Sebebi: Sfumato Tekniği

sfumato, rönesans dönemi’nde kullanılan resim tekniklerinden biridir. en iyi örneğinin ise leonardo da vinci’nin mona lisa tablosu olduğunu söylemek hiç yanlış olmaz. 

sfumato, tonların birbiri içinde eritilmesiyle yumuşak etki yaratmayı amaçlamaktadır ve bu teknik büyük ölçüde leonardo da vinci tarafından geliştirilmiştir.


tekniğin görsel sonucu, hiçbir sert ana hat olmamasıdır. bunun yerine, karanlık ve aydınlık alanlar, küçük fırça darbeleriyle birbirine karışarak, daha gerçekçi olsa da, ışık ve rengin oldukça puslu bir tasvirini oluşturmaktadır. hatta yıllardır kimsenin tam olarak kestiremediği "mona lisa gülümsemesi" konusunun bu teknik ile gerçekleştiği belirtilmektedir. oluşan hissiyatın sisli, puslu yapısı "mona lisa; gülümsüyor mu, gülümsemiyor mu?" ikilemine düşürmektedir.


da vinci'nin sfumato tekniği kullandığı başlıca eserleri

kakımlı kadın:


kayalıklar bakiresi:


vaftizci yahya: