Mülteci Akını Sebebiyle Başlayıp Bizans İmparatorluğu'nu Bitiren Savaş: Hadrianapolis Muharebesi

Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu için sonun başlangıcı denilen ve ilginç bir şekilde dönemin mültecileriyle alakalı olan bu büyük olayı inceliyoruz.
Mülteci Akını Sebebiyle Başlayıp Bizans İmparatorluğu'nu Bitiren Savaş: Hadrianapolis Muharebesi

Nedir?

bugünün edirne'si olan, doğru yazılısı hadrianopolis olan alanda roma ve got orduları arasında yapılmış, 40.000 got süvarisinin 100.000 askerden oluşan roma lejyonlarını ve imparator valens'i imha etmesiyle sonuçlanmış olan, süvarinin piyadeye üstünlüğünü kanıtlamış olan savaş. ms 378 yılında yapılmıştır.

savaşın sebebi tamamen bizans entrikalarıdır

bu zavallı gotlar hunların baskısından çoluk çocuk bizans'a sığınmış, imparatorluk sınırlarından geçiş hakkı istemişlerdir. başlarda işler iyi giderken bizanslı bölge valileri gotların liderlerini öldürmeye kalkar. daha türlü türlü i*nelikler yaparlar.

gotlar da sonunda bizans'a karşı ayaklanır. bir dizi küçük çatışmadan sonra edirne yakınlarında iki ordu karşılaşır. got süvarisi bizans ordusunun eline verir. savaş bizans için sonun başlangıcıdır.

Bu ilişkide neler yaşandı?

gotların önderi fritigern, roma imparatorluğu'ndan kendilerini imparatorluk tebaası olarak kabul etmelerini istedi. roma imparatorluğu bunu kabul etti ama ağır şartlarla. imparatorluk gotlardan bulundukları toprakları işlemelerini ve gerektiğinde imparatorluğa asker sağlamalarını istiyordu. roma imparatorluğu o dönemler heybetinin zirvesinde olduğundan her an yeni askerlere ihtiyaç duyuyordu. bunun karşılığında da hem gotlara yardım dağıtılıacak hem de onların bu topraklarda kalmalarına izin verilecekti.

ilk başta romalıların gotlara karşı tutumu sağduyuluydu fakat bir süre sonra romalılar arasında ahlaksızlık başladı. gotlara yardım götüren romalılar bunları kendi çıkarlarına kullanmaya başladılar ve gotları açlığa mahkum bıraktılar. sefalete bürünen gotlar kendi imkanlarıyla romalılardan köpek eti satın almak zorunda bırakıldılar. en sonunda da artık romalı olmak değil romayı yok etmeye karar verdiler.

imparatorluk açısından hazin bir sonucu vardır

başsız kalmışlar (imparatorları öldürülmüş) ve de karadan batı ile bağlantıları kopmuştur. sen misin vizigotlarla uğraşan dedirtmiştir imparatorluğa. 378 yılı, doğu roma için acının yılı olmuştur.

kaynak