Murat Başoğlu ve Yeğenine Hapis İçin Dava Açılması Hukuka Uygun mu?

Teknede öz yeğeniyle öpüşürken görüntüleri ortaya çıkan Murat Başoğlu, bir süredir ülke gündemini meşgul ediyordu. Boşanma davaları, basına sızan fotoğraflar derken Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı'ya "hayasızca davranışlarda bulunmak" suçuyla kamu davası açıldı. Dava nasıl sonuçlanacak henüz bilemiyoruz fakat olaya hukuksal açıdan bir bakalım.

Öncelikle neler yaşandığını bilmeyenler için olayların özeti niteliğinde olan içeriğimiz.


Gelgelelim olayın hukuksal boyutuna

yargı mekanizmasının iyice saçmaladığını ve 'toplumun gazını almak' misyonuna büründüğünü düşünüyorum. ilgili tck maddelerine göz atalım:

yedinci bölüm:genel ahlâka karşı suçlar

hayasızca hareketler

madde 225 - (1) alenen cinsel ilişkide bulunan veya teşhircilik yapan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.


bu maddenin gerekçesi ise "hayasızca hareketler olarak madde metninde sadece alenen cinsel ilişkide bulunmak ve teşhircilik suçu olarak kabul edilmiştir. bu davranışların suç oluşturabilmesi için, alenen gerçekleşmesi gerekir. aleniyet için aranan ölçüt, gerçekleştiği koşullar itibariyle fiilin belirli olmayan ve birden fazla kişiler tarafından algılanabilir olmasıdır." idir.

dolayısıyla çok basit bir hukuk bilgisiyle söz konusu olayda ceza verilemeyeceği ve takipsizlik kararı verilmesi gerekeceği çok açık. söz konusu olayın ne kadar iğrenç olduğu yargıyı ilgilendirmez bu tarz düşünceler yargı mekanizmasının dışındadır. dolayısıyla yazılmaması gereken bir iddianame olduğunu düşünmekteyim.


'aleniyet için aranan ölçüt, gerçekleştiği koşullar itibariyle fiilin belirli olmayan ve birden fazla kişiler tarafından algılanabilir olmasıdır.' şu kısım çok önemli. siz bir şahsın limandan ayrılmış (murat veya ahmet farketmez) özel teknesine fotoğraf makinasının zoomu vasıtasıyla yakınlaşıp fotoğraf çekiyorsanız bu 'özel hayatın gizliliğini ihlaldir' 'hayasızca hareket değildir çünkü aleniyet ilkesi mevcut değildir. birinin evinize girip cinsel ilişki anınızı kaydedip yayınlamasıyla aynı şeydir hukuken.

burada esas problem yargının işlevsizleştirilmesi ve 'toplumun gazını alma' misyonu edinmesi. bu olay medyatik kişiler arasında olmasaydı asla bir iddianame düzenlenmezdi.