Musevilik Dinine Uygun Beslenme ve Sofra Kuralları Bütünü: Kaşrut

Müslümanlardaki helal gıda kavramının Yahudilerdeki karşılığı koşer ya da kaşer. Bu kuralların tümüne ise Kaşrut adı veriliyor.
Musevilik Dinine Uygun Beslenme ve Sofra Kuralları Bütünü: Kaşrut

kaşrut; genel olarak musevi dini kurallarına uygun beslenme ve sofra kurallarıdır. kaşer ya da koşer, dini kurallara uygun anlamındadır. bu kurallar doğrudan tora'nın öngördüğü tanrı buyruğudur.

kaşer sıfatı sadece yiyecekler ile ilgili saptamayı değil, genel olarak alaha'nın (sözlü ve yazılı aktarılan emir ile nehiyleri kapsayan musevi yasa sistemi) gerektirdiği niteliklere uygunluk içerek konuları nitelemek için de kullanılır.

musevi mezhepleri arasında az farklı söylemler ile telaffuz edilse de özünde aynı biçimde bir yiyeceğin kutsanmasını ifade eder. sefaradlar kaşer, aşkenazlar ise koşer diye telaffuz eder. özü musevi inancına göre yenmesinde dini açıdan sakınca bulunmayan helal gıdalardır. bu gıdaların nasıl yenmesi ve nelerden oluştuğunu belirleyen kurallara da kaşerut kuralları denir.


kaşerut kurallarının en önce geleni etli gıdalar ile sütlü gıdaları karıştırmamaktır.

çift tırnaklı geviş getiren büyük ve küçükbaş hayvanlar ile tavuk eti ancak dini kurallara uygun kesildiği halde kaşer olarak kabul edilir. yenilmesi serbest olan hayvanların kesimi; şehita adı verilen özel bir kesim tekniği ile bu işin eğitimini almış ve anatomi bilgisi olan şohet adında yetkili tarafından usulüne uygun olarak gerçekleştirilir.

domuz, tavşan ve deve eti kaşer değildir ve yenmesi dinen yasaktır.

böcek, kemirgen ve sürüngen hayvanların yenmesi dinen yasaktır. deniz ürünlerinden yumuşakçalar ve kabuklu deniz ürünlerinin (midye, istiridye, ahtapot, kalamar, ıstakoz, karides, kerevit, yengeç, deniz kestanesi) yenmesi dinen caiz değildir. sadece yüzgeçli ve pullu olan balıkların yenmesi uygundur.


uçan hayvanlardan yani kuşlardan, tevrat'ta ismi geçen yirmi kuş dışında kalanların yenmesi yasaktır.

yenmesi yasak olan hayvanlardan çıkan -bal hariç olmak üzere- yumurta, süt gibi her türlü ürünün yenmesi yasaktır.

kaşer sayılan hayvan etleri pişirilmeden önce mutlaka kanından arındırılmalıdır.

Tarihçi Dan Gibson'ın Çok Tartışılan Gerçek Kabe'nin Aslında Petra Olduğu İddiası