Napolyon'un, Tarihin En İyilerinden Dediği Avusturalı General: Prens Eugen

1663-1736 yılları arasında yaşamış olan Avusturyalı General Prens Eugen (Savoy Prensi Eugen), tarihin en iyilerinden.
Napolyon'un, Tarihin En İyilerinden Dediği Avusturalı General: Prens Eugen

hem osmanlı hem de 17-18.yy avrupa tarihi için çok önemli yeri olan avusturyalı general ve devlet adamıdır prens eugen. o kadar ki; napoleon (bonaparte olanı), dünyaya gelmiş geçmiş en büyük 7 general arasında gösterir eugene'i.

peki ne yapmış bu adam? fransa'da paris'te 1663'te doğmuş. gereksiz detayları geçerek yetişkinliğine gelirsek, 19 yaşında fransa kralı'nı reddederek avusturya'daki habsburg monarşisi'nin emrine girmiş. ilk aksiyonu 1683 ikinci viyana kuşatması'nda yaşamış, sonrasında -bizim aptal tarih kitaplarımızın tek tek savaş bazlı incelemesinden dünyanın en sıkıcı dönemi gibi gelen, aslında çok ilginç tarih dönemi olan- büyük türk savaşları denilen dönemde bayağı faaliyet göstermiştir. hatta zenta savaşı'nda osmanlı ordusunu ve padişahını dümdüz eden ordunun başında kendisi vardır. 1699'da karlofça imzalanır, bu sefer avusturya'nın ilgisi batıya ispanyaya döner.


ispanya taht savaşları denilebilecek( war of spanish succession gavurcası) savaşlar da pek ilginçtir. dünya savaşları öncesi yapılmış en kanlı çarpışmalar bu savaşlar sırasında yaşanmış ve ayrı bir yazıda kendinden bahsedilmesi gereken john churchill ile eugene işbirliği bu savaşlarda yaşanmıştır. kısaca anlatmak gerekirse; fransa'nın başındaki 14. louis, basit bir akrabalık ilişkisini kullanarak ispanya ve fransa tahtlarını kendi yönetimi altında birleştirmek ister. bütün diğer avrupa devletleri de çüi der. hepsi toptan birbirine girerler. bu savaşlar dizisinde de eugene çok yararlı olmuştur, ingiliz general john churchill nam-ı diğer malborough ile fransız-ispanyol ordularını durdurmuş, savaşın sonunda fransa-ispanya tahtlarının birleşmesini engellemişlerdir.

1711 prut antlaşması sonrasında avusturya'yla yine savaşmaya başladığımızdan ötürü, eugene bu sefer doğuya dönüp osmanlı'yı yener. eugene'nin bizzat ordunun başında olduğu petrovaradin ve belgrad savaşları sonrası osmanlı pasarofça'yı imzalar.

17, 18, 19. yüzyılda avrupa'daki savaşların çoğunun nedeni olan habsburg-bourbon evlerinin çekişmesi yüzünden bu sefer de 1733'te polonya taht savaşları başlar. bir tarafta bourbon kraliyetleri; ispanya, fransa öbür tarafta da habsburg avusturya monarşisi, rusya ve saksonya bulunur. bu savaşta eugene başarılı olamaz, bourbon güçleri neredeyse her savaşta avusturya-rusya ittifakını yener. ancak savaş sonunda en kazançlı çıkan, etkinliğini avrupa ortasına iyice sokmayı başaran rusya'dır.

1736'da beklenilenin aksine evinde huzur içinde ölür. neredeyse tek başına, fransızların habsburg monarşisi'ni işgal etmesini engellemiş, osmanlı'ların batıya genişlemesini durdurmuş ve orta avrupa'daki 150 yıllık türk egemenliğine son vermiştir.

Doğumları Arasında 120 Yıl Olan Hitler ve Napolyon Arasındaki Şaşırtıcı Benzerlikler