Nazilerin İşçileri Motive Etmek İçin Uyguladığı Eğlence Programı: Kraft Durch Freude

Bir dönem dünyanın en büyük güçlerinden olan Nazi Almanyası, bu gücü elde edebilmek için çok ilginç taktikler denemiş. Onlardan bir tanesi de "Kraft Durch Freude" adı verilen bir eğlence programı.
Nazilerin İşçileri Motive Etmek İçin Uyguladığı Eğlence Programı: Kraft Durch Freude

kraft durch freude, nazi almanyasında çalışan sınıfın mutsuzluğunu engellemek/azaltmak için daf'ın (deutsche arbeitsfront - alman çalışma cephesi ya da örgütü denebilir) kasım 1933'te başlattığı organizasyondur. 

kraft durch freude (kdf) üyelerine almanya'da ya da dost ve müttefik ülkelerde tatil imkanı sunma, kiralık yolcu gemileriyle ve kdf'nin yaptırdığı wilhelm gustloff ve robert ley gemileriyle deniz seyahatleri, işyerlerinde opera, tiyatro vb. temsilleri, spor hizmetleri gibi programlarla pek çok almanın rejimi desteklemesini, en azından sempatiyle yaklaşmasını amaclamış ve epeyce de muvaffak olmuştur. 

fikir babası joseph goebbels'e göre kraft durch freude, sistemin varoluş biçimlerinden biridir. freude, yani eğlence/neşe ile sarmalanan birey (yani sistemin öğesi), farkında olmadan sisteme kraft, yani güç katar. bu anlamda, eğlenen bireydir ancak güçlenen birey değil, sistemdir.

her ne kadar günümüzde bu işleyişin görsel yani ön plana çıkarılsa, örnek verileceğinde fiziksel aktivitelere başvurulsa da kdf'nin asıl gücü müzik, felsefe ve edebiyattan gelir. sistem, bu üç bileşeni eğlence amacıyla kullanır, bireyin bu konulara olan kısmı zaafını kendini güçlendirmek adına pekiştirir. yüksek sanat derecesinde eğlendiğini (sınıf atladığını) düşünen birey, kendini değerlenmiş hisseder, sistemin kendisine atfettiği bu değeri bir sadakat biçimine dönüştürür. çeşitli kaynaklarda kdf'nin orta ve üst sınıf eğlence anlayışını toplumun diğer kesimlerine yayma amacı olduğundan bahsedilse de asıl amaç eğlence anlayışını bireye indirmek değil, bireyin o eğlence anlayışına halihazırda var olan eğilimini daha da besleyerek kendisini oraya (yani üst sınıfa, yani daha üstün bireye) yükselmiş, ait olmuş hissetmesini sağlamaktır.


ancak bu değerlenişin ve ait oluşun sistem açısından tehlikeli yanları da bulunmaktadır. sisteme sadakati pekişen bireylerin arasında sorgulayıcı beyinlerin yer alması kaçınılmazdır. sadakat, sorgulayıcılık ve eleştiricilik ile birleştiğinde tehlikeli bir bileşen haline gelir ve bireyde sistemin temel niteliklerine dair sorular sorma ve kritikler yöneltme hakkına sahip olduğu hissinin doğmasına yol açar. goebbels, bu tip durumlarda her propaganda bakanı'nın yapacağı gibi akıllı bir hamleyle, bu tip bireyleri düşünselden çok fiziksel aktivitelere yöneltmekten bahseder. kısaca, beyin üretmediğinde ve beden fiziksel yorgunluğa hapsedildiğinde, bireyin eleştiri getirecek enerjisi kalmayacaktır. son çare ise elbette ki uyumsuz bireyleri, yani sistemin güçlenmesine katkı sağlamayan veya sistem güçlendikten sonra ihtiyaç duyulmayan bireyleri freude'nin ve sistemin dışına çıkarmaktır.

her sistem kendini yenileme ve gücünü diri tutarak kendine ispat etme ihtiyacı içindedir. kraft durch freude, bu anlamda sistemin tekrar ettirilmeye son derece müsait bir kendi-yönetim biçimidir.

Paranın Evriminin Son Halkası Bitcoin'in Yükselişi Neden Durdurulamaz?