Neandertal Anne ve Denisovalı Babadan Doğan Antik İnsan Melezi

Uzun bir kemik parçasından elde edilen DNA ve analizler sonucunda, annesinin Neandertal, babasının Denisovalı olduğu tespit edilen bir melez bulundu.
Neandertal Anne ve Denisovalı Babadan Doğan Antik İnsan Melezi
Sebastien Plailly/Science Source

henüz tam iskeleti bulunmamış olsa da bir uzun kemik parçasından dna elde edilmiş ve analizler sonucunda, en az 13 yaşında olan bu bireyin annesinin neandertal, babasının denisovalı olduğu tespit edilmiştir. kendisine, anne ve babasına atıfla, "denny" ismi verilmiş. mitokondri genomu bir neandertale ait olduğundan annesinin neandertal olduğu anlaşılıyor.

bilmeyenler için neandertal ve denisovanlar birbirinden yaklaşık 390 bin yıl önce ayrılmış olan iki insan türüdür. bu iki türe ait önceki genomlar zaten karışımın izlerini taşıyordu, ancak ilk kez direkt olarak yavrularının izine rastlandı. bu yavru, eşit oranlarda (%40) neandertal ve denisovan dna'sı içeriyor.

DNA'lar bu kemiklerden elde edildi. (Thomas Higham/University of Oxford)

yine analizler gösteriyor ki denisovan babanın soyunda da neandertal ata mevcutmuş. zaten arkaik homininlerin karışmasının tarihte bir kez gerçekleşmediği biliniyordu. görülen o ki oldukça sık çiftleşmişler.

çalışmanın son paragrafında, iki türün kendilerinden daha büyük insan topluluklarının arasına karışarak ortadan kaybolmuş olabileceği belirtiliyor.

50 bin yıl önce bile kimin eli kimin cebinde belli değil şu dünyada. hey gidi hey.

türkçe kaynak
ingilizce kaynak

Milattan Önce 30.000'li Yıllarda Nesli Tükenen İnsan Türü: Neandertal