Neandertal Topuzu Olarak Bilinen Kafatası Çıkıntısı: Occipital Torus

Az sayıda modern insanın başlarının arkasında benzeri bulunan ve bu sebeple tartışmalara neden olan Occipital Torus, henüz aydınlatılmayı bekleyen konulardan biri.
Neandertal Topuzu Olarak Bilinen Kafatası Çıkıntısı: Occipital Torus

occipital torus; neandertal topuzu (oksipital torus) olarak bilinen kafatası çıkıntısıdır. 

hala tartışmalı olsa da, ilk modern insanlar (cro magnonlar) ve neandertaller (homo neanderthalensis) arasındaki olası bir çiftleşmenin gerçekleşmiş olduğuna yönelik tartışmalarda kullanılır. klasik neandertal kafatasının bilimsel tasvirinde önemli bir yer tutar.

Fotoğrafın en sağındaki çıkıntı

bu çıkıntı, az sayıda modern homo sapiens'te de mevcuttur. yani az sayıda modern insanın başlarının arkasında da neandertal topuzu gibi görünen ve hissedilen bir çıkıntı mevcuttur. bu yüzden yeni bulgular ortaya çıkıp da mesele tam olarak aydınlatılana dek, "modern insanlarda neandertal kanının olup olmadığı sorusuna", neandertallerin ilk modern insanlar olarak sayılan cro magnonlara genetik olarak karışma ihtimali vardır cevabını verirken, neandertal topuzunu, dna incelemelerine ek bir argüman olarak kullanabiliriz.

ayrıca bkz: