Niğbolu Savaşı ve Robin Hood Arasındaki İlginç Bağlantı

Osmanlı ordusunun 1396 yılında Haçlılarlar karşı karşıya geldiği Niğbolu Savaşı ile İngiliz kültürünün önemli parçası Robin Hood arasında ilginç bir bağlantı var.
Niğbolu Savaşı ve Robin Hood Arasındaki İlginç Bağlantı

1396 yılında osmanlı devleti ile haçlı ittifakı arasında yapılan niğbolu savaşı'nı hepiniz duymuşsunuzdur. ben ise bu savaş bağlamında size aralarında mükemmel bağlantılar olan çok farklı hikâyeleri bir bütün hâlinde anlatacağım.

hani game of thrones vb. diziler izleyenler bilirler; savaşlarda farklı farklı hanedanlar kendi sancaklarının altında süvarileriyle birlikte savaş meydanına gelip ittifak ordusuna dahil olurlar. çok heybetli sahnelerdir bunlar. işte niğbolu savaşı'nda da haçlılar için durum bu şekildedir. almanya'dan, fransa'dan, venedik'ten, aziz yuhanna şövalyelerinden vs. binlerce asker gelir niğbolu'ya.

bu birliklerden biri de ingiltere kralı ikinci richard'a bağlılık yemini etmiş huntington kontu john holland'ın komutasındaki 1000 adet ingiliz şövalyesinden oluşmaktadır. niğbolu savaşı, tarihte osmanlı devleti ile ingiltere'ye bağlı askerlerin karşılaştıkları ilk savaş olacaktır! esasen ingiltere ve fransa arasında süren yüzyıl savaşları'nın ilk safhası daha yeni bitmiştir ve dönemin papası 9. boniface " fırsat bu fırsattır " diyerek haçlı ordusu toplanacağına dair bildiri yayımlar. yapılan plana göre balkanlar'da ilerleyişi durdurulamayan türkler buradan kovulacak daha sonra ise haçlı ordusu burada kalmayıp kudüs'e geçecek ve anadolu ile suriye de dahil olmak üzere tüm mukaddes topraklar fethedilecektir.

bu dönem avrupa, orta çağ efsaneleri ile dolup taşmıştır. veba salgınından sonra bir de türklerin haberlerini alan avrupalılar, türklerin kendilerinin sonu olacaklarına inanmışlar ve bizi diri diri insan yiyen, insanları yakan, bazen görünmez olan, başları insan suretinde olsa da vücudu at veya kurt şeklinde tasvir edilen hikâyelerde canavar gibi anlatmaya başlamışlardır. nitekim 12. yüzyıl gibi ingiltere'de ortaya çıkan ve tarihte gerçekten yaşamış bir kişi de olabileceği düşünülen efsanevî masal kahramanı robin hood çıkar karşımıza.

niğbolu savaşı'na ikinci richard'ın emriyle katılan huntington kontu john holland gibi robin hood da vaktiyle üçüncü haçlı seferi'ne katılmıştır. üstelik anlatılan efsaneye göre o bir haydut değil soyludur ve dönemin kralı bu sefer birinci richard'dır. nâm-ı diğer aslan yürekli richard ya da sözlük deyimiyle mangal yürekli rişar.

efsanenin birçok türevi olsa da bizi ilgilendiren kısmı burasıdır. çünkü niğbolu savaşı'ndan sonra anlatılan bazı robin hood hikâyelerinde robin, huntington kontu olarak çıkar karşımıza ve türkler ile savaşır. elbette ki yener. yani yıldırım bayezid karşısında büyük bir hezimete uğrayan haçlı ordusunun bir parçası olan ingilizler, neredeyse bütün milletlerin yaptığı gibi gerçekteki bir hezimeti efsanelerde tersine çevirmeye çalışmışlardır.

hezimetten sonra fransa kralı 6. charles günümüzde huntington hastalığı denilen bir hastalığın belirtilerini göstererek ölür. ve şu an irlanda topraklarında bulunan huntington kalesi'ne dair günümüzde dahi devam eden bir efsane niğbolu savaşı ile birlikte doğar:

"kalenin duvarlarında dolaşan hayaletler!"

dönemin ingiltere'sinde bir nevi ruhban sınıfı olan druidler, niğbolu savaşı sonrasında dul kalan kadınları, yetim kalan çocukları avutabilmek için tanrı morrigan'ın türkler tarafından öldürülen ingilizlerin ruhlarını bir fırtına ile birlikte tekrar huntington'a gönderdiklerini söylerler. ve asırlardır irlanda'da devam eden hayalet hikâyesi de böylece ortaya çıkar.

işte tarihte yaşanan gerçek bir savaş ve ardından ortaya çıkan efsaneler! böyle şeyleri seviyorum vesselam.

Türk - Altay Mitolojilerinde Adı Geçen Masal Kahramanı: Keloğlan

Ebeveynler, Karantinadaki Çocukların Psikolojisi İçin Nasıl Davranmalı?