Notos Dergisinin Yaptığı Araştırmaya Göre En Önemli 100 Felsefe Metni

Notos dergisi, Notos Kitap Yayınevi'nin iki ayda bir çıkardığı bir edebiyat dergisi. Derginin düzenlediği ‘En İyi 100 Felsefe Metni’ soruşturmasının sonuçlarından derlediği bu liste, felsefeye meraklılar için faydalı bir kaynak.
Notos Dergisinin Yaptığı Araştırmaya Göre En Önemli 100 Felsefe Metni
iStock


1- devlet – platon

2- saf aklın eleştirisi – immanuel kant

3- böyle buyurdu zerdüşt – friedrich nietzsche

4- varlık ve zaman – martin heidegger

5- ethica – baruch spinoza

6- tinin fenomenolojisi – georg wilhelm friedrich hegel

7- kapital – karl marx

8- tractatus logico – phillosophicus – ludwig wittgenstein

9- metafizik – aristo

10- varlık ve hiçlik – jean paul sartre

11- sokrates’in savunması – platon

12- komünist manifesto – karl marx-friedrich engels

13- toplum sözleşmesi – jean jacques rousseau

14- poetika – aristoteles

15- yöntem üzerine konuşma – rene descartes

16- nikomakhos’a etik – aristoteles

17- minima moralia – theodor w. adorno

18- meditasyonlar/metafizik üzerine düşünceler – rene descartes

19- leviathan – thomas hobbes

20- pratik aklın eleştirisi – immanuel kant

21- ütopya – thomas more

22- ikinci cins – simone de beauvoir

23- deliliğe övgü – desiderius erasmus

24- iyinin ve kötünün ötesinde – friedrich nietzsche

25- pasajlar – walter benjamin

26- prens/hükümdar – machiavelli 

27- denemeler – montaigne

28- irade ve temsil olarak dünya – arthur schopenhauer

29- korku ve titreme – soren kierkegaard

30- kelimeler ve şeyler – michel foucault

31- insanın anlama yetisi üzerine bir soruşturma – david hume

32- aydınlanmanın diyalektiği – theodor w adorno-max horkheimer

33- felsefi soruşturmalar – ludwig wittgenstein

34- politika – aristoteles

35- itiraflar – augustinus

36- şölen – platon

37- insan doğası üzerine bir inceleme – david hume

38- varoluşçuluk – jean paul sartre

39- gramatoloji – jacques derrida

40- ecce homo – friedrich nietzsche

41- deliliğin tarihi – michel foucault

42- estetik – georg wilhelm friedrich hegel

43- cinsiyet belası – judith butler

44- insanın anlama yetisi üzerine bir deneme – john locke

45- negatif diyalektik – theodor w. adorno

46- fragmanlar – herakleitos

47- bütün diyaloglar – platon

48- konuşmalar – konfüçyüs

49- alman ideolojisi – karl marx-friedrich engels

50- ahlakın söykütüğü – friedrich nietzsche

51- ahlak metafiziğinin temellendirmesi – immanuel kant

52- 1844 elyazmaları – karl marx

53- anti-ödipus – gilles deleuze-felix guattari

54- cinselliğin tarihi – michel foucault

55- düşünceler – marcus aurelius

56- summa theologica – thomas aquinas

57- yargı gücünün eleştirisi – immanuel kant

58- tao te ching – lao tzu

59- sisifos söyleni – albert camus

60- felsefenin ilkeleri – rene descartes

61- monadoloji – gottfried wilhelm leibniz

62- özgürlük üstüne – john stuart mill

63- saf bir fenomenolojiye ve fenomenolojik felsefeye ilişkin düşünceler – edmund husserl

64- organon – aristoteles

65- novum organum – francis bacon

66- tarih felsefesi – georg wilhelm friedrich hegel

67- enneadlar/dokuzluklar – plotinos

68- mantık bilimi – georg wilhelm friedrich

69- simülasyon ve simülakra – jean baudrillard

70- michel foucault – bilginin arkeolojisi 

71- kitabu’ş şifa/şifa kitabı – ibn sina

72- düşünceler – blaise pascal

73- aşkın metafiziği – arthur schopenhauer

74- bulantı – jean paul sartre

75- kötülüğün sıradanlığı – hannah arendt

76- başkaldıran insan – albert camus

77- fususu’l hikem – ibn arabi

78- grundrisse – karl marx

79- teolojik politik inceleme – baruch spinoza

80- ideoloji ve devletin ideolojik aygıtlar – louis althusser

81- çürümenin kitabı – emil michel cioran

82- bin yayla – gilles deleuze-felix guttari

83- mukaddime – ibn haldun

84- insanlar arasındaki eşitsizliğin kaynağı – jean jacques rousseau

85- hapishane defterleri – antonio gramsci

86- ya/ya da – soren kierkegaard

87- evrenin yapısı – lucretius

88- kadın haklarının gerekçelendirilmesi – mary wollstonecraft

89- tragedyanın doğuşu – friedrich nietzsche

90- phaidon - platon

91- rüyaların yorumu – sigmund freud

92- doğa hakkında – parmenides

93- walden – henry david thoreau

94- söylevler – epiktetos

95- ahlak mektupları – seneca

96- madde ve bellek – henri bergson

97- türlerin kökeni – charles darwin

98- fark ve tekrar – gilles deleuze

99- şarkiyatçılık – edward said

100- bilimsel devrimlerin yapısı – thomas kuhn

derginin editörü oğuz tecimen'le yapılan söyleşiyi de ilgili okurlara tavsiye ederim

Notos Dergisinin MEB'in 100 Temel Eser Listesine Alternatif Olarak Hazırladığı Kitap Listesi