Obeziteye Sebep Olan Şey Sadece Yenilen Yemekler Değil

Tel Aviv Üniversitesi Biyomedikal Mühendislik Bölümü'nden araştırmacılar, obeziteye neden olan yağ birikiminin nasıl gerçekleştiği ile ilgili bir çalışma yaparak, obeziteye neden olan tek şeyin yemek olmadığını açıkladı.

obezitenin sadece ne yediğinizle alakalı bir sorun olmaması, bir o kadar oturup da kalkmadığınız zamanların bolluğu ile de alakalı olduğu, şöyle ki:
"obezitenin nasıl geliştiğini anlamak için araştırmacılar, son teknolojiyi kullanarak, selüler düzeyde yağ birikiminin nasıl gerçekleştiğini analiz etmişler ve beslenmenin, obeziteye götüren en önemli faktör olmadığını saptamışlardır. araştırmacılar bu çalışmalarıyla obezitenin gelişimi üzerindeki sır perdesini aralamakta ve bugünlerde, şişmanlamayı engelleyecek ve hatta geriye döndürecek yeni terapi ve teknolojiler geliştirmek üzere bir platform oluşturmaktadırlar.

iş bu araştırmacılar ( tel aviv üniversitesi biyomedikal mühendislik bölümü’nden prof. amit gefen, dr. natan shaked ve naama shoham ile aynı üniversitenin sitoloji ve gelişimsel biyoloji bölümü’nden prof. dafna benayahu) diyor ki:

"sürekli kronik basınca tabi tutulan yağ hücrelerinin ihtiva ettiği lipid damlalarında, ki bunlar yağları taşıyan moleküllerdir, büyüme görüldüğünü tespit ettik. işte bu, oturduğunuzda kalçalarınızda gerçekleşen durumdur.kullanılmadıkça mekanik açıdan daha zayıf hale gelen kas ve kemik dokusunun aksine, yağ hücrelerindeki yağ depoları, sürekli yük altında olduklarında %50’ye varan artış
göstermekte. bu keşif, çığır açıcı nitelikte bir gelişme!”

araştırmacılar ayrıca, lipid damlacıkları birikimi gerçekleştikten sonra hücre yapısının ve mekaniğinin dramatik olarak değişim gösterdiğini tespit etmişlerdir. atom seviyesinde görüntülemeye imkân sunan yüksek çözünürlüklü bir elektron mikroskobunu ve başka mikroskopi teknolojilerini kullanarak transforme olan yağ hücresinin moleküler bileşimini incelemiş ve rijiditesinin arttığını görmüşlerdir. bu rijiditenin, yağ hücresinin
komşu hücreleri deforme etmesi suretiyle, onların da şekil ve bileşimini değiştirmesine yol açtığını gözlemlemişlerdir.

“kütlesi artan ve bileşimi değiştiğinde büyüyen hücreler komşu hücreleri deforme eder ve onları da değişmeye ve büyümeye zorlar” diye açıklıyor prof. gefen bu durumu. “bu bize, sizin sadece ne yediğinizden ibaret olmadığınızı göstermekte. aynı zamanda ne hissettiğiniz de önemli; ki bütün gününü kanepede geçiren biri olarak hissettiğiniz şey, kalça dokunuzun üzerindeki, artan ağırlığınızla orantılı basınç ve sürekli yüktür.” eğer yağ dokusundaki hücrelerin mevcut bir mekanik yük varlığında nasıl besinsel komponentleri sentezlediğinin ve şişmanlamanın etyolojisini anlarsak, obeziteye daha farklı pratik çözümler geliştirebiliriz.” diyen prof. gefen şöyle devam etti: “eğer `hücrelerin mekanik ortamını kontrol etmeyi öğrenebilirseniz, o zaman yağ hücrelerinidaha az yağ üretmek üzere modüle de edebilirsiniz`.”

ekip gözlemlerinin, yağ üretimini arttıran değişik uyaranların ve hücresel ortamın değiştirilmesi için yapılacak olan çalışmalar için bir çıkış noktası teşkil edeceğini umut etmektedir.

bodytr'den alıntıdır:
http://www.bodytr.com/…edeni-beslenme-degilmis.html

(bkz: oturmak yeni sigaradır) ek olarak bakınız: #43153799