Öğrenmeyi Daha Kolay ve Kalıcı Hale Getirmek Üzerine Uygulayabileceğiniz Stratejiler

Ders çalışmaktan yeni bir dil öğrenmeye ve hatta işinizde dahi size kolaylık sağlayabilecek birtakım öğrenme taktikleri.
Öğrenmeyi Daha Kolay ve Kalıcı Hale Getirmek Üzerine Uygulayabileceğiniz Stratejiler
iStock


öğrencinin bilgiyi kolay ve kalıcı öğrenmesini sağlayan bu stratejiler ne işe yarar?

1. öğrencinin kolay ve kalıcı öğrenmesini sağlar.

2. öğrencinin öğrenmedeki verimliliğini artırır.

3. öğrenciye bağımsız öğrenebilme niteliği kazandırır.

4. öğrencinin isteyerek ve zevk alarak öğrenmesine yardımcı olur.

bu stratejilerden bazıları şunlardır

* konuyu gözden geçirme

* soruları cevaplarken, kitapta, defterde veya alınan notta bulunan ilgiyi konuyu yeniden hızlıca göz atma.


* örüntü yakalama. nerde, ne zaman aynen konu devam ediyor veya tekrar ediyor. önceki veya sonraki konularla ilişkilendirme.

* detaylı bilgileri, karmaşık ve uzun cümleleri kısaltma ve basitleştirme.

* öğrenilenler arasında benzerlik ve farklılıkları bulma.

* öğrenilenleri göz önünde canlandırma, somutlaştırma, zihinde kavram haritası oluşturma.

* bireyin kendi cümleleriyle öğrenilenleri kısaca özetlemesi.

* öğrenilenlerle ilgili soruları çözme ve cevaplama.

* önemli yerlerin altını çizme, yuvarlak içine alma veya yanına yıldız koyma.


*
öğrenilerle ilgili örnekler verme ve somutlaştırma

* öğrenilenlerin önemli yerlerini kısaca not alma.

* grafik ve şekil çizerek öğrenilenleri görselleştirme ve zihinde kalıcı olmasını sağlama.

* test yapma, ne kadar öğrendiğini ölçüp değerlendirme.

* öğrenmede egzersiz, unutmayı azaltır. öğrenmeden sonra yapılan tekrarlar bilgiyi daha kalıcı hale getirir.


*
öğrenmede sonuçların bilinmesi öğrenmeyi hızlandırır. yaptığı hataları öğrenen kişiler daha çabuk öğrenir. ne kadar gelişme gösterdiğini bilmeyen kişi yavaş öğrenir. hatta hiç öğrenmeyebilir.

* öğrenme sonu faaliyetleri öğrenmeden sonra dinlenmek ve uyku ıyıdır. dolayısıyla öğrenme ve sonrası farklı aktivite olmalıdır. ama öğrenmeden sonra benzer konudaki öğrenme ilk öğrenmenin unutulmasına sebep olabilir.

yaygın stratejileri sınıflandırırsak:

yinelemeli stratejileri

aynen yineleme, liste ezberleme, sesli okuma, değiştirmeden yazma, satır altı çizme.

anlamlandırma stratejileri

zihinsel imge oluşturma, başka sözcüklerle anlatma, ilişkilendirme, benzetim yapma, not alma, soru yanıtlama ve cevap verme.

örgütleme stratejileri

kümelendirme, sınıflandırma, sınıflama haritası, kavram haritası, balık kılçığı diyagramı, ana çizgileri oluşturma, örümcek harita, şema oluşturma, çizelge yapma, grafiklendirme, şekil yapma veya olay zincir haritası.

anlamayı izleme stratejileri

sorunu belirleme, planlama, kendini sorgulama ve değerlendirme, kendini kontrol ve hata düzeltme.

duyuşsal stratejileri

dikkat toplama, güdülenmeyi sağlama ve koruma, zamanı etkili kullanma, kaygıyla ve stresle baş etme ve yok etme, özgüven artırma.

ayrıca

(bkz: toplu ogrenme)
(bkz: aralikli ogrenme)
(bkz: hafiza teknikleri/#37618364)
(bkz: #37801692)