Orta Çağ Avrupa'sında Senyör'lerin Kendi Çıkarlarına Kullandığı 'Senyoraj' Bugün Nedir?

Paranın üretim maliyeti ile üzerinde yazılı değer arasındaki fark olan Senyorajı, Orta Çağ Avrupa'sında Senyör'ler kendi çıkarları için kullanmışlar. Modern ekonomik sistemlerde ise bu durum şimdilerde nasıl işliyor bakıyoruz.
Orta Çağ Avrupa'sında Senyör'lerin Kendi Çıkarlarına Kullandığı 'Senyoraj' Bugün Nedir?
iStock.com

kral veya derebeyi hüküm sürdüğü bölgede en üst senyör olduğundan, altının maliyeti ile piyasa değeri arasındaki farkı cukkalarmış zamanında. oradan geliyormuş yani ''senyoraj hakkı'' deyimi. sanırım ''kral hakkı'' da denirmiş buna.

senyoraj ikiye ayrılır aktif ve pasif senyoraj, pasif senyoraja kısaca senyoraj adı verilirken, aktif senyoraj enflasyon vergisi adı ile anılır.

pasif senyoraj makroekonomik olarak artan reel para talebi sonucu devletin elde ettiği gelirdir ve reel para talebi de yaklaşık reel büyüme kadardır. devletin reel para talebi artışı kadar para basması sonucu elde ettiği gelire pasif senyoraj veya kısaca senyoraj denir.

hükümetin para basma hakkını kullanarak elde ettiği gelir..
belli bir enflasyon oranında halk, milli gelirle orantılı olarak, elinde para bulundurmak isteyecektir, bu miktar reel olarak belirlenecektir.. büyüyen bir ekonomide halkın muamele güdüsüyle talep edeceği reel para miktarı artacağı için, hükümet enflasyonist bir baskıya yol açmaksızın piyasadaki para arzını arttırabilir.. diğer bir deyişle; para stokundaki artış, reel büyüme sonucu halkın reel para talebinde görülecek artıştan büyük değilse,hükümet enflasyonist baskıya neden olmaksızın para basmak suretiyle gelir elde edebilir..