Ortak Mülkiyette Payı Satarken Muhakkak Dikkate Alınması Gereken Konu: Şufa Hakkı

Şufa hakkı(önalım hakkı), ortak mülkiyette paydaşlardan birinin payını üçüncü kişilere satması halinde diğer paydaşlara söz konusu payı öncelikle satın alma hakkı veren bir hak. Dikkate alınmadığında hem mülkü satın alan hem de payını satan kişinin canını sıkabilecek bu konuyu biraz daha detaylı inceleyelim.
Ortak Mülkiyette Payı Satarken Muhakkak Dikkate Alınması Gereken Konu: Şufa Hakkı
iStock


önalım hakkı da denilen şufa hakkı; mükellefin, hakkın konusu olan şeyi bir üçüncü kişiye satması durumunda, hak sahibine tek taraflı bir irade beyanı ile satılan şeyin mülkiyetinin kararlaştırılan bedel karşılığında öncelikle kendisine devrini isteme yetkisini veren haktır, yenilik doğuran haklardandır.

şerh edilmiş olan akitten doğan önalım hakkı 3. kişilere ileri sürülebilmekle beraber şerhin munzam etkisinden de yararlanmayı sağlar. yani, 3. kişi malı bir 3. kişiye satarsa, şerh edilmiş önalım hakkı bu kişiye karşı dahi kullanılabilecektir.

ancak yasal önalım hakkı, zaten yalnızca 3. kişilere karşı ileri sürülebildiğinden diğer paydaşlara karşı ileri sürülemediğinden şerh edilemez ve böylece şerhin munzam etkisinden de yararlanılamaz.

önalım sözleşmesi adi yazılı şekilde yapılabilir.

önalım hakkının kullanım süresi tescil öğrenildikten sonra 3 ay içerisinde, her halde 2 yıl içerisinde kullanılabilir.

bir tanıdığın bu yöntemle ağır bir şekilde dolandırıldığını öğrendiğimde haberim oldu şufa hakkından.

bir arsada hisse sahipleri arasında şufa hakkı veya ön alım hakkı oluyormuş. satış gerçekleştikten sonra arsada hissesi olan bu kişi çıkıyor benim önce satın alma hakkım vardı, al paranı ver arsamı diyebiliyor.

bizim gözü açıklar ne yapıyor; arsa tabulu bir daire var. bunu tapuda 15.000 gösterip 175.000'e evi satıyor. tapuda falan hiçbir sıkıntı olmuyor.

ardından tapuda bile adı geçmeyen biri çıkıyor diyor ki benim ön alım hakkım var al 15.000'i daire benim.

bundan yırtmanızın tek yolu ise evin fiili taksim edildiğini kanıtlamanız. yani kardeşim bu eve elektrik bağlanmış, suyu var doğalgazı var. bildiğin bölüşülmüş ev, bu arsadan doğan ön alım hakkı olamaz diyorsun.

o halde nelere dikkat etmek lazım

1. arsa tapulu daire alma alırsan da gerçek bedeli üzerinden tapu işlemlerini yap, 2 seneye kadar biri elinden alabilir.

2. arsa al sat işi hiç yapma, biri elinden değerlenmesi için aldığın arsayı tapu bedelinden alabilir.

Bu içerik de ilginizi çekebilir