Osmanlı Döneminde Kellesi Ayrı, Bedeni Ayrı Yere Defnedilen Devlet Adamları

Osmanlı İmparatorluğu döneminde kafası kesilmek suretiyle idam edilen kişilerin (genellikle paşaların) iki farklı mezarı bulunmaktaydı.
Osmanlı Döneminde Kellesi Ayrı, Bedeni Ayrı Yere Defnedilen Devlet Adamları

osmanlı imparatorluğu'nda kafası kesilmek suretiyle idam edilen kişilerin -ki genellikle paşaların- iki farklı mezarı vardır. kelleleri başka yerde, gövdeleri başka yerde gömülüdür. bunun başlıca sebebi, padişahın verdiği emrin yerine getirilip getirilmediğinden emin olmak istenmesidir. tabii kellenin teşhir edilmesi de sağlanmaktadır böylece.

iki ayrı mezarda da islâmî usullere uygun olarak defin işlemleri gerçekleştirilmiş ve iki ayrı mezara da mezar taşları konmuştur. yalnız, mezarda bulunanın yalnızca kelle olduğu ibaresi vs. yer almaz. bazı örnekler vermek gerekirse:

halil hamit paşa

kemal derviş'in büyük büyük dedesidir. birinci abdülhamid döneminde kafası kesilerek idam edilmiştir. aslında sadrazamların bu şekilde idam edilmeleri nadirdir; genelde boğdurulurlar. paşanın vücudu bozcaada'da; kellesi karacaahmet mezarlığı'nda bulunmaktadır.

tepedelenli ali paşa

padişah ikinci mahmud döneminde isyan etmiş yanya valisi. yunanlar tarafından hâlâ çok sevilmektedir tabii. arnavutlar da sever. isyan bastırıldıktan sonra orada öldürülmüş ve gövdesi defnedilmiştir. kesik başı ise bal dolu bir küp içerisinde istanbul'a gönderilmiştir. bu bir zarurettir. padişah, ölüm emrini verdiği kişinin kellesini görmelidir öldürüldüğüne inanmak için çünkü bazen bu kişilerin kendilerini öldürmek için gelenleri para ile ikna vazgeçirdikleri durumlar olmuştur. nihayetinde tepedelenli'nin kesik başı ikinci mahmud'un emriyle bir süre ibret-i âlem olsun diye avluda özellikle yabancı devlet adamlarının önünde sergilenmiştir. daha sonra silivrikapı mezarlığı'na defnedilmiştir.

merzifonlu kara mustafa paşa

ikinci viyana kuşatması'nın başarısız olması sebebiyle bence haksız yere idam edilmiştir. bu konuda bir yanlışlık vardır çokça anlatılan. paşa, başı kesilerek idam edilmemiştir; boğdurulmuştur. edirne'ye, padişahın huzuruna götürülen kellesi değil, kafa derisidir. yani paşanın kafa derisi belgrad'da yüzüldükten sonra orada vücudu defnedilmiş; daha sonra kafa derisinin içi doldurularak ve baharat, bal vs. ile korunarak edirne'ye gönderilmiştir. kafa derisi bugün edirne'deki mezarlıktadır.

şeytan ibrahim paşa

yine dördüncü mehmed döneminde idam edilen paşalardandır. gövdesi işkodra'da defnedilmiş; kellesi edirne'ye gönderilmiş ve merzifonlu kara mustafa paşa'nın yanına gömülmüştür. öldürülmeden önceki adı melek ibrahim paşa iken öldürüldükten sonra şeytan ibrahim paşa denilmiştir.
...

daha bir sürü örnek yazılabilir tabii. böylesi birçok mezar bulunmaktadır osmanlı döneminden kalma.

dipçe: kanunî sultan süleyman'ın da iki ayrı mezarı bulunmaktadır malûmunuz. zigetvar kuşatması sırasında vefat eden padişahın iç organları burada defnedildikten sonra derisine tahnit uygulanarak istanbul'a getirilmiştir cenazesi. aynı şekilde birinci murad'ın da bedeni bursa'da; iç organları kosova'da defnedilmiştir.

savaş meydanında vefat eden bu iki padişahtır zaten. kanuni'nin oğlu sarı selim dönemiyle birlikte padişahlar sefere çıkmak yerine sarayda kalmayı tercih etmişlerdir. tabii sultan dördüncü murad han gibi istisnalar olmuştur. nihayetinde ordu ile sefere çıkan son padişah ikinci mustafa'dır! onda da karlofça antlaşması'nı imzalıyoruz zaten.