Osmanlı Padişahı 3. Murat'ın Neden 100'den Fazla Çocuğu Vardı?

Farklı kaynaklarda farklı sayılar belirtilse de Osmanlı'nın 12. padişahı Üçüncü Murat'ın (III. Murad) yaklaşık 100-130 arasında çocuğu vardı. Böyle bir şey nasıl olabilir? Kısaca açıklayalım.
Osmanlı Padişahı 3. Murat'ın Neden 100'den Fazla Çocuğu Vardı?

osmanlı padişahı sultan üçüncü murad'ın 100-130 arası sayıda çocuk sahibi olduğu doğrudur. bu sebeple de ölümünün ardından tahta geçen oğlu üçüncü mehmed, osmanlı saray tarihinin görüp görebileceği en büyük katliamı gerçekleştirecektir. 19 kardeşini boğduracaktır o gece. babasından hamile olan nice cariye de denize atılır.

üçüncü murad'ın bu denli çocuk sahibi olma sebebi ise annesi nurbanu sultan ile karısı safiye sultan arasındaki çekişmedir. nurbanu sultan, valide sultan olarak haremdeki tüm gücü elinde tutmak ve üçüncü murad'ın kör kütük âşık olduğu safiye sultan'ın oğlunun gözünden düşmesini sağlamak istemektedir. bu sebeple dünyanın çeşitli yerlerinden gencecik ve güzel hâtunlar getirilir hareme. öyle ki üçüncü murad'ın 500 civarında cariyesi bulunmaktadır.

Üçüncü Murat & Safiye Sultan

nurbanu sultan'ın bu amansız cariye merakı sebebiyle tutsak pazarında 200-300 altından 3.000-5.000 altına çıkmıştır fiyatlar. yahudî kadın tüccarları, büyücüler sarayda cirit atmaktadır.

saraydaki çekişmeyi şuradan da anlayabiliriz: üçüncü murad; 11 defa sadrazam, 7 defa şeyhülislam değişikliği yapmıştır. sokollu mehmed paşa bu dönemde suikast sonucu öldürülmüştür. ayrıca bu dönem osmanlı imparatorluğu'nun dünya siyasetinde hâlâ en güçlü devlet konumunda bulunduğu bir zamandır ve güç zehirlenmesi yaşanmaktadır. üçüncü murad'ın babası gafil sarı selim, padişahın ordu ile birlikte sefere çıkmaması geleneğini başlatmıştır. padişah da sarayda ne yapsın? cuma selamlığı da olmasa haremden çıkmıyordu zaten.


lâkin şunu da söylemem gerekir: üçüncü murad, bunca cariye ile cima eylemesine ve bunca çocuk sahibi olmasına rağmen safiye sultan'a olan aşkı her daim yerinde durmuştur. safiye sultan bu sebeple gittikçe güçlenecek ve devletin başına bela olacaktır.

üçüncü murad'ın türbesi ayasofya camii haziresinde bulunmaktadır. padişahın yanı sıra haseki safiye sultan, yirmi şehzade, kızları fatma, fahri ve mihriban sultanlarla padişahın diğer yirmi kızının kabirleri bulunmaktadır.

bu devrin, sarayda böyle karışıklıklar varken hâlâ daha toprak kazanımlarıyla devam etmesinin başlıca nedenlerinden biri de özdemiroğlu osman paşa'dır. nâm-ı diğer kafkas fatihi. kendisi türk tarihinin en büyük mareşallarından birisidir. saygıyla anıyorum.