Osmanlı Padişahları ile İlgili Fazla Bilinmeyen, Trivia Tadında Bilgiler

Kaç Osmanlı padişahının ölümü bir süre gizli tutuldu? Kaç tanesinin ismi Mehmet'ti? Peki ya kaç tanesinin bir unvanı vardı? Bu tarz sorulara cevap veren faydalı bir içerik.

ikişer defa padişahlık yapanlar; ikinci murad, fatih sultan mehmet ve birinci mustafa'dır.

ilk sekiz padişahtan sonraki 28 padişah yavuz sultan selim'den itibaren halife ünvanına sahip olmuştur ki abdülmecid efendi de son halifedir lâkin saltanata sahip olmamıştır.

36 padişah olsa da kuşak sayısı 21'dir (ekber ve erşed sistemi sebebiyle).

sadece 14 farklı isimde padişah var olmuştur:

bir; orhan, ibrahim, abdülmecid ve abdülaziz

iki; bâyezid, süleyman, mahmud ve abdülhamid

üç; osman, selim ve ahmed

dört; mustafa

beş; murad

altı; mehmed olarak son bulan bir isim silsilesi.


padişahlardan yalnızca 16'sının lakabı yahut ünvanı vardır:

osman ( gazi )
orhan ( gazi )
murad ( hüdavendigar )
birinci bayezid ( yıldırım )
birinci mehmed ( çelebi )
ikinci mehmed ( fatih )
birinci selim ( yavuz )
birinci süleyman ( kanunî )
ikinci selim ( sarı )
üçüncü mehmed ( eğri fatihi )
birinci mustafa ( deli )
ikinci osman ( genç )
dördüncü murad ( bağdat fatihi )
dördüncü mehmed ( avcı )
üçüncü selim ( halîm )
ikinci mahmud ( adlî )

diğer padişahlar sıra numaralarına göre isimlendirilir.

osman gazi'den ikinci murad'a kadar ilk altı padişahın mezarları bursa'da, ondan sonrakilerin mezarları istanbul'dadır. lâkin vahdettin'in mezarı şam'da!


en uzun ömürlü padişah, 78 yaşına kadar yaşayan orhan gazi, ikinci en uzun ömürlü padişah da 76 yaşına kadar yaşayan ikinci abdülhamid'dir. en genç ölen padişah ise 17 yaşında iken öldürülen genç osman'dır.

en ihtiyar padişah 65 yaşında tahta çıkan beşinci mehmed reşad, en genç padişah ise 7 yaşında tahta çıkan dördüncü mehmed'dir.

en uzun süre tahtta kalan padişah, 45 sene ile kanunî; en kısa süre tahtta kalan ise 93 gün ile beşinci murad'dır.

ordunun başında sefere çıkmayan ilk padişah, acınası gâfil sarı selim'dir. hatta bu sefere çıkmayan padişahlardan bazılarına fetva ile gazi ünvanı verilmiştir ki rezaletin önde gidenidir.

5. Murad

eceliyle ölmemiş padişahların sayısı sekizdir.
murad hüdavendigar savaş meydanında şehit edilmiş, fatih ve ikinci bayezid zehirlenmiş ( kesin değil bu ), genç osman, üçüncü selim ve sultan abdülaziz öldürülmüş, sultan ibrahim ve dördüncü mustafa idam edilmişlerdir.

devlet içerisinde karışıklık çıkmasın diye yedi padişahın ölümü bir süre gizli tutulmuştur.
çelebi mehmed'in ölümü 41 gün,
ikinci murad'ın 16 gün,
fatih'in 1 gün,
yavuz'un 9 gün,
kanunî'nin 48 gün,
ikinci selim'in 7 gün
ve üçüncü murad'ın 11 gün gizli tutulmuştur.

en çok çocuğu olan padişah 100 - 130 arası sayı ile üçüncü murad'dır.

cülus bahşişi geleneğine son veren padişah birinci abdülhamid'dir.

halit ergenç gerçekten kanunî değil, bir aktördür.

anthony quinn de hz. hamza değildir.