Pek Bilinmeyenlerde Bugün: C Vitamininin Kanser Hastalığına Yaptığı İyileştirici Etki

Portakal ve mandalina yemek sandığınızdan daha yararlı bir şey olabilir.
Pek Bilinmeyenlerde Bugün: C Vitamininin Kanser Hastalığına Yaptığı İyileştirici Etki
iStock

kanser hücrelerinin temel metabolik besini glikozdur

glikozu aktif bir şekilde bünyelerine alabilmek için transport mekanizmaları kullanırlar hatta. ve c vitaminin moleküler şekli glikozunkine çok benzer. kimi araştırmacılara göre bu eşkal benzerliğinden, kimine göreyse antioksidan olarak kullandığı için, kanser hücresinin önüne c vitamini koyarsanız, kanser hücresi bunu bütün iştahıyla absorbe eder.


böylece c vitamini kanser hücrelerinin içinde birikmeye başlar

kanser hücresine yüksek dozajda verilen c vitamini, hücre içinde bulunan bakır ve demirle etkileşime girerek antioksidan olmaktan çıkıp pro-oksidan olarak çalışmaya başlar. bu kimyasal reaksiyon sonucunda ise küçük miktarlarda hidrojen peroksit açığa çıkar. bu da kanser hücresi içinde birikerek sonunda onu çözer/eritir.


diğer bir deyişle

bazı kanser türleri için damar yoluyla c vitamini kullanımı, geleneksel tedavi yöntemleriyle birlikte tercih edilebilecek ve -belki de her şeyden önemlisi- toksik olmayan bir tedavi şeklidir.

kaynak 1
kaynak 2

Kanseri Tedavi Etme İhtimali En Yüksek Olan Yöntemlerinden Biri: İmmünoterapi