Pek Çok Kişinin Anlamını Yanlış Bildiği Şovenizm Tam Olarak Nedir?

Şovenizm, Türkiye'de pek çok insan tarafından "şov yapmak" olarak biliniyor ve cümle içinde yanlış kullanılıyor. Peki şovenizm nedir?
Pek Çok Kişinin Anlamını Yanlış Bildiği Şovenizm Tam Olarak Nedir?


Şovenizm nedir?

şovenizm, değişik ırk ve uluslar arasında düşmanlık yaratmayı amaçlayan ve bu yolda kışkırtmada bulunan aşırı ulusçuluk akımıdır.

tabii sadece iki ulus olmayabilir; aynı ulusun çeşitli grup veya yöresi arasında da şovenistler eksik olmaz.

Şovenizm (Chauvinism) nasıl ortaya çıktı?

nicolas chauvin, başkumandanı napolyon’a sarsılmaz, fanatik sadâkatle bağlı bir askerdi. napolyon’un harplerinden birinde yaralanmış olmasına rağmen, onun tarihte bir benzeri olmayan bir lider olduğuna inanmış, napolyon sürgündeyken dahi onun türküsünü şevkle çalmaktan vazgeçmemişti. 

Chauvin & Napolyon

fransızlar ise küçük onbaşıyı başlarından atmakla memnun olduklarından chauvin'in her yerde ve her zaman napolyon’un müdafaasını yapması, onun gibi bir vatanseverin bir daha yetişmeyeceğinde ısrar etmesi karşısında, chauvin'le alaya başladılar. cogniard'ın 1831'de sahneye konan eserinde (la cocorde tricolere) chavvin adlı bir karakter, milli üstünlük nutukları çeker zafer sarkıları çağırır.  

o halde abartılı, fanatik, bir milliyetçilik şovenizm (chauvinism), onu tutulan kimse ise şoven'dir.

Son Dönemde Ülke Gündemine Sıklıkla Gelen Deizm Tam Olarak Nedir?