Pfizer & BioNTech ve Sinovac Aşısı Arasındaki Farklar Neler?

COVID-19'a karşı tüm dünya yavaş yavaş aşılanıyor. Türkiye'de ise bu günlerde aşı olacak kişilerin karşısında iki seçenek çıkıyor: Pfizer & BioNTech ve Sinovac aşısı. Bu iki aşı arasındaki farklar neler? Hangisini seçmeli?
Pfizer & BioNTech ve Sinovac Aşısı Arasındaki Farklar Neler?

çalışma mekanizmaları

sinovac aşısı, inaktif hale getirilmiş patojenin adjuvan eklenerek vücuda enjekte edilmesi mantığına dayanıyor. biontech'in ürettiği aşı ise virüsün insan hücrelerine tutunmak için kullandığı spike yüzey antijenlerini kodlayan genetik sekansın mrna şeklinde stabilize edilerek aynı şekilde vücuda enjekte edilmesi mantığıyla çalışıyor. bu sayede bu yüzey antijenlerini hücrelere ürettirip buna karşılık antikor sentezlenmesini indüklüyor. bağışıklık yanıt özellikle antikor bağımlı yanıtlarda bu sayede çok daha kuvvetli oluyor.

yan etkiler

yan etki profilleri açısından uçurum bir farklılık yok. biontech aşısında bir miktar daha fazla yan etki mevcut. ciddi alerjik reaksiyon oranları benzer, kabaca milyonda 4-5 civarında. tabii burada bahsettiğim şey anaflaksi. (ani başlayan, ölüme kadar gidebilen alerjik reaksiyon) herhangi bir maddeye alerji varlığının iki aşı için de spesifik olarak alerji oranını artırdığını söyleyemeyiz. risk yaratan şey sadece alerjik bir bünyenin olması. herhangi bir ilaç ile iki aşı adına da bildirilen etkileşim ve çapraz reaksiyon şimdilik söz konusu değil. iki aşı da enfeksiyon yapma yeteneğine sahip değil. immünsüprese, yani bağışıklık baskılayıcı tedavi alanlar, kemoterapi alanlar, steroid kullananlarda belirtilen herhangi bir kontrendikasyon yok. kullanılmamalı denmiyor, klinisyenin yorumuna bırakılıyor. aktif bir enfeksiyon veya iltihabi bir süreç yaşanıyorsa iki aşının da uygulanması ertelenmeli. temel olarak etkinlik, lojistik ve saklanma şekli konularında ayrılıyorlar.

hangisini seçmeliyiz? 

net bir şey söylemek zor çünkü ikisi adına da uzun süreli izlemler mevcut değil. sinovac aşısı sizi covid-19 ve mutantlarından biontech aşısı kadar koruyamayabilir. biontech aşısı ise içerdiği mrna sekansı tarafından kodlanan birçok antijenik proteine karşı çok iyi bağışıklık sağlamasına rağmen, bu antijenler ile doku antijenleri arasında herhangi bir benzerlik olması uzun vadede sorun yaratabilir. bu yorumun spekülatif bir ifade olduğunu da eklemem gerekli.

eğer bireysel inisiyatifleri değil, halk sağlığını baz alarak konuşmak gerekirse: bulabildiğiniz aşıyı yaptırın. yüksek ve etkili aşılama oranı hastalık yayılımını tüm tedbirlerden daha iyi azaltır. virüsün her replikasyonunda ortaya çıkma potansiyeli olan mutasyonların da önüne geçilir ve mevcutsa yayılımı kesilir. aksi takdirde bu salgın bitecek gibi durmuyor.