Pisagor'un Mısır İnisiyasyonu'na Kabul Edilmek İçin Geçtiği Ezoterik Sınavlar

Bilim insanları, bir zamanlar bilimin kalesi olan Antik Mısır'da eğitim alıyor ve buralara kabul edilmek için adeta Felsefe Taşı'na ulaşmak için geçilen sınavlara benzer sınavlardan geçiyordu. Pisagor da bunlardan biri.
Pisagor'un Mısır İnisiyasyonu'na Kabul Edilmek İçin Geçtiği Ezoterik Sınavlar

Her şeyden önce: Ezoterizm nedir?

ezoterizm, asıl gerçeklerin yalnızca anlayabilecek yetenek ve bilgide olanlara bildirilebileceği görüşü üzerine temellenen bir öğreti sistemidir. genel olarak, arapça ve eski türkçe'de "batıniyye", fransızca'da "esotérisme" ve ingilizce'de "esoterism" ya da "esotericism" karşılığıdır. bu sözcüğün türkçe'de yeni kullanılan karşılığı "içrekçilik"tir.

Başlayalım

kadim anlatılara göre pythagoras, delphi sırlarının öğretildiği delphi tapınağı'nda eğitilenlerden biri olmak için, rahiplerin, ondan önce gelen diğer yunan adaylar hakkında kötü düşünmelerine ve onu da hiç istekli karşılamamalarına rağmen, katı sınavlardan geçmiş; sonu ölümle noktalanabilecek sınavlardan başarıyla çıkmıştır. nihayetinde pythagoras, tapınakta mısırlı rahiplerin güvenini tam anlamıyla kazandıktan sonra, kendilerine ait tüm sırları onunla paylaşırlar. yıllarca süren eğitim çalışmaları sırasında kendisine majik (magic) çalışmalarla ilgili son derece kapsamlı bilgiler aktarılır. pythagoras'ın majik ile ilgili söylediği sözler şu şekilde aktarılır: "sayılar bilimi (nümeroloji) ve iradeyi (konsantre ederek arzu edilen istikamette) kullanma sanatı, majinin iki temel anahtarıdır."

pythagoras, mısır inisiyasyonunun son aşamasına kadar gelebilmeyi başaran ender insanlardan biri olmuştur.

Pisagor

pythagoras'ın geçtiği bazı sınavlar

cesaret: kentin dışında, dağlık bir bölgede, içinde" hayaletlerin" bulunduğu rivayet edilen bir mağarada, geceden, gün ağrıncaya kadar yalnız kalması.

açlık-sabır: sabahın erken saatlerinden hava kararıncaya kadar, 12 saat boyunca bir odada kapalı kalarak, bir kap su, taş levha ve tebeşir ile sembolü yorumlanması istenir.

tahrik-kendine hakimiyet: saatlerce tek başına kalan ve sembolü zaten çözemeyeceği bilinen pythagoras, diğer adayların yanına götürülerek, onların alaycı ve aşağılayıcı cümlelerinin hedefi olur (tıpkı daha önce kendilerine yapıldığı gibi).

bu sınavları geçebilenler, 2 ila 5 yıl arasında süren hazırlık aşamasına; "çömezlik" olarak adlandırılan bir sonraki aşamaya geçerler. pythagoras inisiyasyonunda bu aşamaya dinleyenler aşaması; bu aşamada eğitim görenlere ise, "çömezler" anlamına gelen "noviceler" denmekteydi.

dinlemek: kendilerine verilen dersleri, soru ve yorum yapmadan dinlemek. nihai amaç, bilginin kabul edilip üzerinde düşünülmesi.

sezgi kapılarının açılması: rahipler tarafından fark ettirilmeden yoğun enerji yüklenmesi.

susmak: kendisine aktarılan bilgilerin saklanması; kendi aralarında bile sohbete konu edilmemesi.

dostluk kurmak: kendi aralarında, kendilerine en uygun arkadaşın seçilmesi.

"dost, bir başka sendir. onu bir tanrı'yı kutsar gibi kutsa ve sev."

arınma-mükemmellik-epifani: bilgiyi direkt inisiyatörden alma olanağına kavuşmak (daha sonra inisiyatör, pythagoras olur). bu, asıl inisiyasyonun başladığı anlamına da gelir. bu halka için düzenlenen ritüellere altın günler adı verilir. bu aşamadaki aday, matematikçi unvanını alır (pythagoras öğretisinin temelleri bu aşamada atılmaya başlanır).


ketumiyet yemini eden aday, yıllar sürecek bir döneme geçer

sayılar bilimi, geometrik sembolizm, harflerin gizemi, kelimelerin gücü...

insanın ruhsal yapısı ve tekâmül gibi son derece ezoterik bilgiler içeren dersleri almaya başlar (bkz: ezoterizm).

ruhun ölümsüzlüğü ve maddenin karşılıklı tekâmülü ile konuları ayrıntıları işleyebilen pythagoras, tekâmülü "hayatın yasası" olarak görmüştür. pythagoras, gizemciliği (gizemcilik) benimseyen; yani susmayı bilen doğaüstü güçlerin var olduğuna ve bunlarla ilişki kurabileceğine inanarak, taranto körfezi'nin uç noktasındaki bir dor site-devleti olan croton' da (crotona) bir enstitü açarak kendi ezoterik ekolünü kurar.

pythagoras'a göre, sıradan insanların ulaşamayacakları varsayılan gizemlerin, gizlenmesi gerekiyordu. bu sebeple öğrettiler, bunları hak edecek adaylara verilecekti. yükselmeyi ve gerçeğe yaklaşmayı gerçekleştiren ezoterizm öğretileri, genellikle en üst derecede, bütün kurallardan, yasaklardan, törenlerden ve yükümlülüklerden sıyrılmayı sağlamış; gizemsel felsefeyi bir temele oturtmak amacını gütmüştü. gizemcilik, daha sonra platonculuk ve yeni platonculukla biçimlenecekti.

Mısır inisiyasyonuna bir parantez açarak bitirelim

antik mısır, kadim çağlarda kutsal bilimin en önemli merkezlerinden biri ve insanlığı aydınlatan büyük inisiyeleri yetiştiren bir okuldu. bu merkezde yetişenler arasında bazı filozoflar da bulunmaktadır. ancak şurası bir gerçek ki, bu merkezlerde yetişenlerin sadece çok küçük bir kısmı hakkında bir bilgiye sahip bulunmaktayız. bir zamanlar mısır'da yaşananlar dünya tarihinin en gizli kalmış konularından biridir ve bir zamanlar burada yaşananların büyük bir bölümü günümüzde hala gizliliğini korumaya devam etmektedir. o dönemlerde mabetlerden dışarıya sızdırılmamaya özen gösterilen sırlar o denli iyi muhafaza edilmiştir ki, bazı filozof ve peygamberlerin bu merkezlerde yetiştirildikleri bile açıkça insanlık tarihinde yer bulamamıştır. inisiyeler için bir zamanlar yeryüzünü aydınlatmış olan osiris'in ışığı bugün terk edilmiş mabetlerde artık sönmüş durumdadır.

bu inisiyasyona kabul her yılın belirli dönemlerinde toplu olarak törenler eşliğinde yapıldığından, gelen adaylar önce belli bir yerde misafir ediliyor ve burada bekletiliyordu. bu süre içinde kenti dolaşabiliyorlar ve akşam olunca da misafir edildikleri yere geri dönüyorlardı. böylelikle mısır'ın atmosferine yavaş yavaş ısınmaya başlıyorlardı. daha sonrasında masonlar gibi bir çok ezoterik toplumun örneğini aldığı kabul süreci başlıyordu. mabede ilk adımdan yemine, ateş ve su sınavlarından çıraklığa ve iç aydınlanmayla bir osiris rahibi olmaya kadar çok uzun bir süreç var...