Portekiz'de Oğuz Türklerinin Kurduğu Kasaba: Algoz

Portekiz'in güneyinde yer alan Algoz kasabası, Oğuzlar tarafından kurulmuş.
Portekiz'de Oğuz Türklerinin Kurduğu Kasaba: Algoz

portekiz'in güneyindeki algoz kasabasını oğuz türkleri kurmuştur. 

algoz ile ilgili vikipedi sayfası: https://en.wikipedia.org/wiki/algoz

şu da algoz'un coğrafi konumu:


portekiz nere? oğuzlar nere?

bakın, kasabanın vikipedi sayfasında da rastlıyoruz bu bilgiye:


burada aktarılana göre; kasaba 12. yüzyılda buraya yerleşen oğuz türkleri tarafından kurulmuş. araplar bunlara el-guz diyorlarmış ve kasabanın ismi buradan geliyormuş. peki el-guz'lar kimdir, nedir, necidir? ona bakalım.

1195 yılında ispanya'da madrid'in güneyinde bir yerde alarcos muharebesi olur. kastilya kralı liderliğindeki hristiyanlar ile iber yarımadasındaki son büyük müslüman devlet olan muvahhidler burada karşı karşıya gelmişler, muharebe muvahhidlerin kesin zaferi ile sonuçlanmış: https://en.wikipedia.org/wiki/battle_of_alarcos

alarcos muharebesinde, muvahhid ordusunun ön saflarında paralı asker olan oğuzlar yer almış.  türk yayı kullanan bu savaşçılar muharebenin kazanılmasında en önemli faktör olmuşlar. işte ispanyollar bu savaşta tanımışlar el-guz'ları. yani oğuzları. ve bundan böyle bu oğuz savaşçılarına algoz demeye başlamışlar.


lakin şöyle de bir detay var. algoz'lar müslüman değillerdi. şaman inancına sahiptiler. zira gerek ortadoğu'da, gerek kuzey afrika'da o dönem oğuz paralı askerleri çok vardı. bunlar içinde müslüman olanlara; turkman, müslüman olmayanlara da guzz diyorlardı... işte algoz'lar da müslüman olmayan oğuzlardandı, yani guzzlardan...

--- alıntı ---

orta çağ batı avrupası’nda guzz (ç. agzaz veya guzziyun), mısır üzerinden kuzey afrika’ya geçen türk paralı askerlere işaret ediyordu.  ilk gelenler trablusgarp ve ifriqiyya’ya (tunus’un kuzeyine) yerleşirler.  başlarında qaraqus al-guzzi vardır.  salahaddin’in yeğeni taqi-d-din ‘umar al-muzaffar’ın azat edilmiş kölesi olan bu karakuş, efendisinin yerine trablus ile gabes’i alır.  sonraları oğuzların savaşçı vasfını ve yiğitliğini gören halife abu yusuf ya'qub al-man?ur bunları başkentine götürür ve bunlardan elit bir birlik oluşturmayı hedefler. muvahhidler’in bayrağı ve halifenin kanatları altında savaşan oğuzlar farklı coğrafyalarda çarpışırlar.  ellerinde qusiyy al-guzz, yani oğuz yayı ile doğu’dan getirdikleri taktiklerle başarıya ulaşırlar.  halife muvahhid askerlere yılda üç kere ödeme yaparken oğuzlara her ay yapardı. soranlara da uzak diyardan geldiklerini, mal mülk sahibi olmadıklarını bahane ederdi. oğuzların mezarlıklarının mağribilerden ayrı olması da ilginç.

(mehmet sait şener)

--- alıntı ---


ihtimaldir ki muvahhidler sonrası da iber yarımadası'nda kalan oğuzlar olmuştur ve iber yarımadasında kalan oğuzlar toprak sahibi olmuş, paralı askerliklerine devam etmişlerdir.
hatta yine ihtimaldir ki coğrafi keşifler ile birlikte amerika'ya gidenler de olmuştur içlerinde.

dünya ne kadar küçük ve dünyada türklerin ayak basmadığı coğrafya, karışmadığı olay yok neredeyse...