Psikiyatrist Robert Sternberg'in Sevgiyi Bileşenlerine Ayırdığı Öğreti: Aşkın Üçgen Teorisi

Aşkın hangi duygulardan meydana geldiği ve bu duyguların da hangi çeşit ilişkileri oluşturduğuna dair ufuk açıcı bir çalışma.
Psikiyatrist Robert Sternberg'in Sevgiyi Bileşenlerine Ayırdığı Öğreti: Aşkın Üçgen Teorisi

aşkın üçgen teorisi, robert sternberg tarafından geliştirilmiş bir aşk teorisidir. 1985 yılında tanıtılmıştır. bu teoriye göre aşkın üç öğesi vardır. bunlar:

1. yakınlık: içtenlik, samimiyet, yakın olma, birbirini tanıma, hisler arasındaki ortaklık. rahatlıkla açılabilme, duygularını ifade etme.

2. tutku: seni daima heyecanlandıran, aklından çıkmayan güçlü ve yoğun istek. fiziksel ve duygusal anlamda çok güçlü hisler. gözükara hisler.

3. bağlılık: ilişkiye bağlı olma durumu. sadakat, güven, taahhütler, verilen sözler, beklentiler, sorumluluklar ve karşı tarafı desteklemeleri içerir. bu bileşende bilinç daha baskındır.

robert sternberg bu üç bileşenden hareket ederek sekiz değişik aşk türünü tanımlamıştır

1. aşksızlık: bu üç öğeden hiçbirisinin olmaması durumudur. boş kümedir.

2. hoşlanma: sadece yakınlık öğesinin bulunduğu durumdur. tutku ve bağlılık yoktur.

3. kara sevda: yoğun bir şekilde tutkuyu içeren aşk. yakınlık ve bağlılık yoktur.

delice sevme, sırılsıklam aşık olma. akıl baştan gidecek kadar sevme. hormonların zirve yaptığı aşk türü. dünyanın onsuz dönmeyeceğine inanılır.

4. boş aşk: sadece bağlılık vardır. sorumluluklar yerine getirilir. heyecan, duygu, tutku, samimiyet yoktur. ilişkinin, alışkanlık halidir. genellikle, mantık evliliğinde görülür. kariyer, statü için veya sadece maddi beklentili evlenmelerde görülür.

5. romantik aşk: yakınlık ve tutkunun olduğu, sorumluluğun, bağlılığın olmadığı aşk turu. genellikle geçici aşk türüdür. örneğin, lise aşkları, yaz aşkları.

6. arkadaşça aşk: yakınlık ve bağlılık öğelerini içerir. uzun süreli ilişki veya evliliğin ilerleyen dönemlerinde görülür. tutku kalmamıştır.

7. aptalca aşk: yakınlığın, içtenliğin olmadığı, tutku ve bağlılığın olduğu aşk türü.

8. mükemmel aşk: aşkın üç öğesi olan yakınlık, tutku ve bağlılılığın olduğu aşk türü. istenen arzu edilen aşk türü. kusursuz aşk.

sonuç olarak, herkes mükemmel aşkı ister. aşkın türleri zamana göre hoşlanma veya kara sevdayla başlanır. mükemmel aşka doğru gidilebilir. öte yandan, sürekli aynı aşk türünde kalmak aşkı bitirebilir. tutku bitebilir. önemli olan aşkın öğe veya öğelerinin bittiği anda yeni kararlar alarak farklı aşk türüne geçilebilir.

aşkı yaşayanlar vites değiştirir gibi aşkın türünü değiştirerek (zaman ve koşulları göz önünde bulundurarak) kendilerine uygun aşkı yaşayabilirler. böylece ilişki veya evlilik bitmez. son olarak, her ögenin yüzdesi kendi içinde oluşursa teori daha anlamlı olur gibi geliyor. %80 yakınlık, %100 tutku, %70 bağlılık gibi.

aşkın üçgen teorisi (özet gorsel)


Evlilik ve Eş Seçimi Konularına Bakışınızı Derinleştirmesi Oldukça Muhtemel Üç Bilimsel Teori