Psikolojide Üç Kötücül Özelliği Barındıran Kişilik Grubu: Dark Triad

Dark Triad ya da Türkçesiyle Kara Üçleme, içinde üç ayrı kötücül özelliği barındıran bir kişilik tipi.
Psikolojide Üç Kötücül Özelliği Barındıran Kişilik Grubu: Dark Triad

dark triad, üç kişilik özelliği olan narsisizm, psikopati ve makyavelizm'i kapsar. her ne kadar bu üçleme kavramsal açıdan birbirinden bağımsız farklı yapıları tasvir ediyor gibi gözükse de birbirleri ile korelasyon halindedirler ve bu doğrultuda belirli karanlık özellikleri paylaşırlar. benmerkezcilik, kayıtsızlık, empati eksikliği ve manipülatif davranım gibi. bunun yanında kara üçlemeye mensup kişiler uyumluluk düzeyi düşük olmaları ile, yani tevazu ve yardımseverlik eksikliği, yüksek seviyede saldırganlık, öfke ve kişilerarası ilişkilerde soğukluk gibi özelliklere sahip olmaları ile bilinir. her ne kadar bu özellikler onlara ilerleme olanağı sağlasa da, sosyal etkileşim yönünden zorluklar yaşamalarına sebep olur.

narsisizm, robert n. raskin ve calvin s. hall'ın geliştirdikleri npi testi ile insanlardaki narsistik karakter özelliklerininin boyutunu ölçmeyi ve klinik narsisistik kişilik bozukluğundan ayırmayı amaçladıkları araştırmaya dayanır. narsisistik özelliklere sahip kişiler (bkz: trait theory) kapsamında disagreeable extraverts, yani kavgacı dışa dönük kişiler olarak tanımlanır, bu da (bkz: beş büyük faktör kuramı) ile olan negatif korelasyon ve de dışa dönüklük ile olan pozitif korelasyon uyumluluğuna dayanır. narsist karakterler paradoks görünen özelliklere sahip olmaları ile ön plana çıkar - özgüvenli, dışa dönük, dominant, kendini beğenmiş, aynı zamanda da çekici ve kişilerarası boyutta eğitimli tavırların karşısında dengesizliklerin baş gösterdiği sürekli takdir edilme, dikkat çekme ve onaylanma isteği durur. bunun sebebi ise abartılı derecede pozitif, aynı zamanda da dengesiz öz imajdaki bariz çelişikliktir.

narsistik karakter yapısına sahip kişilerdeki abartılı kendi kendini değerlendirme durumu objektif temele sahip olmadığı için bunu ayakta tutabilmek adına sürekli kendilerini sosyal etkileşim yolu ile sergileyerek dışarıdan desteklenme ve güçlendirilme ihtiyacı hissederler. empati noksanlığı sebebiyle de bu kişiler sık sık manipülatif, hatta aşağılayıcı davranış biçimlerine başvururlar. olumlu görüşler ve takdir bu kişilerin özsaygılarının artmasına ve de ruhsal anlamda mutlu hissetmelerine sebep olur. her ne kadar olumsuz özelliklere sahip olsalar da, narsist kişiler ilk kez iletişim kuracağı zaman çekici mimik ve özgüvenli duruşları ile sevimli ve sosyal anlamda geçimli olarak kabul görürler.

narcissistic personality inventory örnekleri için

1.) otorite kurma isteği özelinde:

- kendimi iyi bir lider olarak görüyorum.
- başkalarına emir vermeyi seviyorum.

2.) kendini beğenmişlik ve bencillik özelinde:

- bir gün önemli bir insan olacağım.
- başkalarından daha yetenekliyim.

3.) üstünlük duygusu ve eşi benzeri olmama durumu özelinde:

- bir gün birinin biyografimi yazmasını dilerdim.
- iyi olduğumu biliyorum çünkü bunu her defasında işitiyorum.

4.) gösteriş özelinde:

- alçakgönüllüluk bana uymuyor.
- fırsat olduğunda gösteriş yapmaya meylediyorum.

5.) manipülasyon eğilimi ve sömürü özelinde:

- başkalarını manipüle etmek bana basit geliyor.
- hemen hemen her olumsuz durumdan bir bahane bularak kendimi kurtarmayı başarıyorum.

6.) yetki özelinde:

- hakkım olan her şeyi almadan memnun olmam mümkün değil.
- eğer dünyayı ben yönetseydim, çok daha iyi bir yer olurdu.

psikopati ise buna karşılık üçlemenin en karanlık tarafı olarak nitelendirilebilir. robert d. hare, psikopatları "insanları büyüleyip manipüle eden ve acımasız şekilde hayatlarını sürdürebilen, maiyetindekileri paramparça umutları ve boş cüzdanlarıyla ardında bırakan sosyal avcılar" olarak tanımlar. tıpkı narsisizm gibi psikopati de afektif, davranışa dayalı, kişilerarası ve antisosyal özellikleri bünyesinde barındıran bir kişilik bozukluğudur.

psychopathic personality inventory örnekleri için

makyavelyen benmerkezcilik özelinde:

- başkaları hakkında endişelenmeden önce daima kendi çıkarlarıma dikkat ederim.

sosyal güç özelinde:

- başkaları bana kızdığında bile, genellikle çekiciliğim ile onları geri kazanabilirim.

korkusuzluk özelinde:

- paraşüt ile atlamak beni gerçekten çok korkuturdu.

merhametsizlik özelinde:

bir arkadaşım ciddi problemler yaşarken kendimi sık sık endişelenmiş halde buluyorum.

impulsif nonkonformizm özelinde:

- bazen sadece zevk için otoriteleri sorgularım.

suçlamanın dışsallaştırılması özelinde:

- öyle görünüyor ki bazı insanlar hayatımı zorlaştırmak için ellerinden geleni ardına koymuyor.

vurdumduymazlık ve amaçsızlık özelinde:

- aynı hataları tekrar tekrar yaparım.

strese bağışıklık özelinde:

- birçok insanın panikleyeceği durumlarda sakin kalabilirim.

delroy l. paulhus ve  kevin m. williams, makyevelizm'i isabetli şekilde "manipülatif kisilik" olarak tanımlar. buna göre makyavelistler menfaatleri doğrultusunda kişilerarası stratejilere başvurup, dolandırmayı ve de manipülasyonu amaçlarlar. makyavelizm, richard christie ve florence l. geis'in, niccolò machiavelli'nin prens isimli kitabında geçen makyavelist ifadesini temel alan ve de bu yöndeki kişiliği ölçmeyi amaclamış yönteme dayalı araştırma ile tanınmıştır. christie'ye göre manipülasyon kabiliyeti, makyavelistlerin başkalarını bireyden ziyade birer nesne olarak görmeleri ve de kişilerarası ilişkilere duygusal anlamda daha az dahil olmalarını gerektirir. aynı zamanda sosyal etkileşimi çıkar odaklı algılar ve de ahlaki konular ile (yalan söyleme, aldatma) pek ilgilenmezler. akılcılıkları sebebi ile de, makyavelistlerin psikoz geçirmedikleri ve de eylemlerinin idealist amaçlara hizmet etmediğini, aksine odak noktasının hedeflerine ulaşmak olduğu düşünülür. daha ilerki dönemlerde makyavelizm'in çok yönlü bir yapı olduğu ve sadece manipülatif davranım ile sınırlandırılamayacağı yönünde araştırmalar yapılmıştır.

bu yukarıda yazdıklarımı okuduğunuzda aklınızda beliren ilk imge nedir diye soracak olsaydım, şüphesiz hepiniz aynı cevabı verirdiniz: dark lord of the sith. şöyle dediğinizi duyar gibi oldum ama niccolò machiavelli'nin de dediği gibi sevgili yazar arkadaşlarım; illetleri belirdiği anda teşhis edemeyen kişi, gerçekten bilge değildir; bilgelik çok az kişiye verilmiştir.

Sinema Tarihinin En Psikopat Karakterleri